برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1397 , دوره  25 , شماره  171 ; از صفحه 90 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني فيبروسيتهاي CD34 مثبت در استروماي مجاور نئوپلازي اينترا اپي تليال با درجه بدخيمي بالا و کارسينوم سلول سنگفرشي مهاجم سرويکس رحم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران/ مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تقريباً همه کارسينوم هاي مهاجم سرويکس داراي يک مرحله پيش سرطاني بوده که در آن سلول هاي غيرطبيعي محدود به اپي تليوم هستند. اين ضايعات اينتراپيتليال، بسياري از خصوصيات سيتولوژيک مرحله مهاجم را نشان مي دهند. به همين دليل افتراق نئوپلازي داخل اپيتليومي گردن رحم (CIN Ш ) از کارسينوم مهاجم سلول سنگفرشي (SCC) سرويکس مهم است. روش کار: ليست بيماران با تشخيص CINШ ، SCC مهاجم سرويکس و افراد با سرويکس نرمال از بايگاني استخراج گرديد. بلوک هاي پارافيني، جدا و از هر کدام يک لام تهيه شد. بلوک مناسب جهت رنگ آميزي ايمنوهيستوشيمي (IHC) انتخاب گرديد. برش ها با ضخامت 4 ميکرومتر تهيه و براي مارکر CD34 رنگ آميزي شدند. نتايج توسط يک پاتولوژيست ماهر تفسير و نمره دهي و نهايتاً توسط نرم افزارSPSS 17 با استفاده از روش هاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار، نسبت و درصد) و تحليلي (آزمون کاي دو) تفسير گرديد. سطح معني داري برابر با 05/0 در نظر گرفته شد. يافته ها: در بررسي نمونه بافتي سرويکس در 65 نفر، 20 مورد وضعيت نرمال (8/30%)، 20 مورد (8/30%)CINIII و 25 مورد (4/38%)SCC داشتند. ميانگين سني کل، 3/19± 9/48 سال بود. 100 درصد نمونه هاي نرمال (20 عدد) و CINIII (20 عدد) و 52 درصد از نمونه هاي SCC(13 عدد) از لحاظ حضور مارکر CD34، مثبت بودند و اختلاف از نظر آماري معني دار بود (001/0p< ). نتيجه گيري: با توجه به نتايج، اين مارکر به عنوان يک تست افتراقي مناسب براي شناسايي تغييرات مربوط به کارسينوماي تهاجمي در نمونه هاي سرويکس مطرح مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی