برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طراحي و روان سنجي پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگي از ديدگاه مردان متاهل داراي سابقه خشونت عليه زنان در شهر سبزوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: اين مطالعه با هدف طراحي و روانسنجي پرسشنامه سنجش خشونت عليه زنان در جمعيت ايراني صورت پذيرفت. مواد و روش ها: اين يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي بود. براساس يافته ها: ي مطالعه کيفي و بررسي متون، ابزار اوليه طراحي شد. براي تعيين اعتبار ابزار از اعتبار صوري، اعتبار محتوا(با اندازه گيري نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا) و اعتبار سازه (با انجام تحليل عامل اکتشافي ) و براي تعيين پايايي ابزار از همساني دروني و روش آزمون مجدد استفاده گرديد. يافته ها: روائي صوري و محتوا بهصورت کيفي و کمي انجام شد. در روايي صوري 7آيتم به دليل کسب نمره کمتر از 1. 5حذف شدند. و در روايي محتوا با د ر نظر گرفتن نقطه برش 79/0 براي سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش 59/0 براي نسبت اعتبار تعداد34 گويه حذف شد. و تعداد گويه ها به58 کاهش يافت. روايي سازه توسط تحليل عاملي اکتشافي انجام شد. نتايج تحليل عاملي اکتشافي، وجود مدل 6 عاملي عوامل اجتماعي تضعيف کننده قبل و بعد از ازدواج، فقدان مهارت در ايفاي نقش يک همسر، آموزه هاي غلط و ناکافي به زوجين، همسرداري ناسالم زنان، پارادوکس حمايت خانواده و بي واسطگي را تاييد نمود. اين شش عامل در مجموع 75%واريانش خشونت عليه زنان را تبيين مي کردند. پايايي ابزار با استفاده از همساني دروني ( 987 /0 = α )و ثبات آن از طريق آزمون مجدد(ICC = 992/0) تاييد گرديد. نتيجه گيري: با توجه به اينکه شاخص هاي پرسشنامه از روايي و پايايي قابل قبولي برخوردار بودند، لذا پرسشنامه خشونت عليه زنان مي تواند به عنوان يک پرسشنامه با روايي و پايايي قابل قبول در سنجش خشونت عليه زنان در مردان متاهل ايراني بکار رود. پيشنهاد مي شود براي ارزيابي قابليت کاربرد آن در زمينه هاي فرهنگي ديگر، انجام تحقيقات بيشتري انجام گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهری، ع.، و گرمارودی، غ.، و رضوی، ا.، و حاجی زاده، ا.، و هاشمیان، م.، و صلحی، م. (1397). طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی از دیدگاه مردان متاهل دارای سابقه خشونت علیه زنان در شهر سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 25(6 ), 845-852. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468901Vancouver : کپی

مهری علی، گرمارودی غلامرضا، رضوی اعظم السادات، حاجی زاده ابراهیم، هاشمیان معصومه، صلحی مهناز. طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی از دیدگاه مردان متاهل دارای سابقه خشونت علیه زنان در شهر سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1397 [cited 2022January21];25(6 ):845-852. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468901IEEE : کپی

مهری، ع.، گرمارودی، غ.، رضوی، ا.، حاجی زاده، ا.، هاشمیان، م.، صلحی، م.، 1397. طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی از دیدگاه مردان متاهل دارای سابقه خشونت علیه زنان در شهر سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 25(6 ), pp.845-852. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468901. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 803 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی