برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1397 , دوره  25 , شماره  171 ; از صفحه 20 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تعاملي مکمل زعفران و تمرين مقاومتي برمقادير سرمي هورمون هاي جنسي مردان جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به کاربردهاي زعفران در طب سنتي و آثار اثبات شده آن بر هورمون هاي جنسي نر و اهميت انقباض عضلاني در تحريک و ترشح هورمون هاي جنسي، هدف از پژوهش حاضر تاثيرتعاملي مکمل زعفران و تمرين مقاومتي بر مقادير هورمون هاي جنسي (تستوسترون، LH و FSH) مردان جوان بوده است. روش کار: در قالب يک طرح نيمه تجربي 30 مرد جوان به عنوان نمونه آماري انتخاب و تصادفي به دو گروه تمرين مقاومتي (15 نفر) و تمرين همراه با مصرف مکمل زعفران (15 نفر) تقسيم شدند. دو گروه به مدت شش هفته پروتکل تمرين مقاومتي منتخب راکه با 60 تا 70 درصد 1RM بود انجام دادند. همچنين گروه دوم در همين دوره، روزانه يک عدد قرص 150 ميلي گرمي زعفران خالص مصرف مي کردند. خون گيري قبل و بعد از شش هفته جهت سنجش متغير ها انجام گرفت. سپس، يافته هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي t وابسته و مستقل در سطح معناداري 05/0 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: تحليل داده ها نشان داد تمرين و تمرين همراه با مصرف مکمل زعفران باعث افزايش معنا دار مقادير تستوسترون، LH و FSH مي شود (05/0p≤ ). همچنين، بين مقادير تستوسترون، LH و FSH گروه تمرين با گروه تمرين همراه با مکمل اختلاف معنا داري مشاهده شد (05/0p≤ ). نتيجه گيري: به طور کلي، مي توان نتيجه گرفت تعامل مکمل زعفران و تمرين مقاومتي مي تواند باعث افزايش بيشتر هورمون هاي تستوسترون، FSH و LH در مردان جوان شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گائینی، ع.، و پورنعمتی، پ.، و هوشمندمقدم، ب. (1397). تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(171 ), 20-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468900Vancouver : کپی

گائینی عباسعلی، پورنعمتی پریسا، هوشمندمقدم بابک. تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January21];25(171 ):20-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468900IEEE : کپی

گائینی، ع.، پورنعمتی، پ.، هوشمندمقدم، ب.، 1397. تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(171 ), pp.20-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468900. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی