3 SID.ir | تعيين ژنوتيپهاي پاپيلوماويروسهاي انساني در نمونه هاي نرمال و سرطاني بافت دهانه رحم در شمال ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين ژنوتيپهاي پاپيلوماويروسهاي انساني در نمونه هاي نرمال و سرطاني بافت دهانه رحم در شمال ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سرطان دهانه رحم شايعترين شكل سرطان در كشورهاي در حال توسعه است و از نظر فراواني دومين سرطان شايع در بين زنان جهان بشمار ميرود. در شمال ايران كه كمربند سرطان ايران محسوب ميگردد، همانند ساير بدخيميها سرطان دهانه رحم نيز بسيار شايع است. حضور تيپهاي خاصي از پاپيلوماويروسهاي انساني (HPV) به ويژه تيپهاي 16 و 18 در اين نوع سرطان نشان داده شده است. در اين مطالعه شيوع تيپهاي مختلف پاپيلوماويروسهاي انساني در 254 نمونه بافت دهانه رحم از شمال ايران كه از نظر پاتولوژيكي در سه گروه نرمال، Dys/Metaplasia و سرطاني قرار داشتند مورد بررسي قرار گرفت. روشهاي PCR In Situ Hybridization و (ISH) به ترتيب براي تشخيص حضور HPV DNA و تعيين ژنوتيپ ويروس مورد استفاده قرار گرفتند. در (4/74%) 87 مورد از نمونه هاي سرطاني (6/66%)16 مورد از نمونه هاي Dys/Metaplasia و (8/8%) 10 مورد از نمونه هاي نرمال HPV DNA تشخيص داده شد. اين نتايج رابطه معني داري را بين سرطان دهانه رحم و حضور HPV DNA نشان ميدهند( P=0.0000000) .و 1/51% پاپيلوماويروسهاي حاضر در نمونه هاي سرطاني تيپهاي 18/1، 16/24% تيپهاي 33/31 و 4/18% تيپهاي 11/6 بودند. در نمونه هاي HPV مثبت گروه Dys/Metaplasia 56.25% تيپهاي 18/16، 25/31% تيپهاي 11/6 و 25/6% تيپهاي 33/31 تشخيص داده شد. در حالي كه در نمونه هاي نرمال تيپهاي 18/16 و 31 ديده نشدند و تيپ 33 تنها در (20%) دو مورد و تيپهاي 11/6 در (80%) نمونه هاي نرمال HPV مثبت مورد شناسايي قرار گرفتند. اين نتايج به روشني نشان ميدهند كه در شمال ايران سرطان دهانه رحم در وحله اول با تيپهاي 18/6 و با درصد كمتري با تيپهاي 33/31 پاپيلوماويروسهاي در ارتباط است و تيپهاي 11/6 تيپهاي ملايم يا تيپهايي كه سرطانزايي كمتري دارند در نظر گرفته ميشوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی