برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سطح سرمي عوامل محرک کلوني گرانولوسيتي، ماکروفاژي و گرانولوسيتي-ماکروفاژي در خون محيطي بيماران مبتلا به تومور پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عوامل محرک کلونيگليکوپروتئين هايي هستند که تکثير و تمايز سلول هاي پيش ساز خونساز را در مغز استخوان تحريک ميکنند. اما مطالعات متعدد نشان داده اند اين فاکتورها مي توانند سبب تحريک تکثير سلولهاي غير خونساز، از جمله سلول هاي سرطاني نيز شوند. از اين رو در اين مطالعه عوامل محرک کلوني-ماکروفاژي (M-CSF)، ماکروفاژي-گرانولوسيتي (GM-CSF) و گرانولوسيتي (G-CSF) در سرم بيماران مبتلا به تومور پستان وارتباط آنها با پارامترهاي پاتولوژيکي و پاراکلينيکال بيماري مورد بررسي قرار گرفت. مواد و روش ها: 62 بيمار مبتلا به سرطان پستان که هيچ درماني دريافت نکرده بودند و 54 زن سالم که از لحاظ سني با گروه بيمار همخواني داشتند بعنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. از هر دو گروه پس از اخذ رضايت اگاهانه 5 سي سي خون محيطي گرفته شد و سرم آنها جدا گرديد. سطح سرمي سايتوکاين هاي مورد بررسي با روش cytokine-bead array اندازه گيري گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS18 و سطح معني داري 05/0 مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: ميانگين سطح سرمي فاکتورهاي رشد G-CSF، M-CSF و GM-CSF در بيماران مبتلا به سرطان پستان بيماران به ترتيب 16/13± 18/14، 62/5± 11/6 و 22/83± 48/63 pg/ml محاسبه شد. هرچند که آناليز آماري تفاوت معناداري بين سطح سرمي اين فاکتورهاي رشد در دو گروه بيمار و گروه کنترل نشان نداد (P>0. 05)، اما بررسيهاي بيشتر نشان داد که با افزايش مرحله بيماري از I به III سطح سرمي GM-CSF بطور معناداري کاهش مي يابد (P=0. 016). نتيجه گيري: در مجموع نتايج اين مطالعه حاکي از نقش آنتي تومورژنيک GM-CSF در سرطان پستان بود. هرچند که تاييد اين نتايج نيازمند انجام مطالعات کامل تر با حجم نمونه بيشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رزم خواه، م.، و کریم زاده، پ.، و اقبالی، ف.، و رضایی فرد، س.، و فقیه، ز. (1397). سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی, ماکروفاژی و گرانولوسیتی-ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 25(6 ), 809-817. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468895Vancouver : کپی

رزم خواه محبوبه، کریم زاده پریسا، اقبالی فاطمه، رضایی فرد سمیه، فقیه زهرا. سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی, ماکروفاژی و گرانولوسیتی-ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1397 [cited 2022January28];25(6 ):809-817. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468895IEEE : کپی

رزم خواه، م.، کریم زاده، پ.، اقبالی، ف.، رضایی فرد، س.، فقیه، ز.، 1397. سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی, ماکروفاژی و گرانولوسیتی-ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 25(6 ), pp.809-817. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468895. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی