برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت شاخص هاي فيزيکو شيميايي و باکتريايي آب استخرهاي شناي شهر زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: با توجه به گستردگي استفاده از استخرها و لزوم حفظ سلامت شناگران و کنترل مسائل بهداشتي، مديريت و پايش چنين محل هايي جهت انطباق با استانداردهاي تعين شده از طرف مراجع ذيصلاح لازم و ضروري مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي شاخص هاي فيزيکوشيميايي و باکتريايي آب استخرهاي شناي شهر زنجان در سال 95 مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بوده و از تمام استخرهاي فعال در دو فصل تابستان و پاييز نمونه برداري انجام شد. پارامترهاي فيزيکو شيميايي از قبيل دماي هوا و آب، کدورت، ميزان کلر آزاد باقيمانده، هدايت الکتريکي، پتانسيل اکسيداسيون و احياء (ORP) و باکتريايي شامل کل کليفرمها وکليفرمهاي مدفوعي، شمارش بشقابي هتروتروف ها، استرپتوکوک هاي مدفوعي، استافيلوکوک آروئوس و سودموناس آئروژينوزا مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: در ميان پارامترهاي ميکروبي سودموناس آئروژينوزا و کليفرمهاي مدفوعي، شمارش بشقابي هتروتروفها به ترتيب با 64%، 9/26% و12% و براي در سطح نامطلوبي نسبت به استاندارد قرار داشتند. و اين شاخص براي پارامترهاي کدورت، دماي آب، هوا، pHوکلر باقيمانده آزاد به ترتيب 98%، 94%، 9/88%، 6/79%، 7/41% بدست آمد. نتيجه گيري: پارامترهاي فيزيکو شيميايي و باکتريايي مطابقت ضعيفي با استاندارد ملي داشته، آموزش متصديان و مديران استخرهاي شنا در راستاي بهره برداري اصولي از استخرها، اجراي دوره هاي باز آموزي براي بازرسين بهداشتي، کنترل پارامترهاي روتين بهره برداري و مداخله گر از قبيل کدورت و دما و بعنوان عوامل تاثيرگذار بر فرايند گندزدايي و استفاده از دستگاههاي سنجش ديجيتالي به روز و با خطاي کمتر تاثير مهمي بر کيفيت آب استخرها دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی