برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1397 , دوره  25 , شماره  177 ; از صفحه 104 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر ActRIIB عضله اسکلتي تند و کند انقباض و سطوح پلاسمايي GDF8، GDF11 و GASP-1 در رت هاي نر پير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تغيير غلظت فاکتورهاي رشدي و گيرنده هاي آن مي تواند سارکوپنيا (آتروفي عضلاني وابسته به سن) را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر ActRIIB در عضله اسکلتي تند و کند انقباض و سطوح پلاسمايي GDF8، GDF11 و GASP-1 در رت هاي نر پير بود. روش کار: مطالعه حاضر در قالب طرح تجربي دوگروهي با تعداد 14 سر موش صحرائي نر پير با محدوده ي سني24 تا 27 ماه و وزن 24± 440 گرم انجام شد. پس از تمرينات آشناسازي، رت ها به صورت تصادفي به 2 گروه 7 تايي کنترل و تمرين تقسيم شدند. پروتکل تمريني شامل 8 هفته صعود از نردبان 1 متري بود. 48 ساعت بعد از آخرين جلسه ي تمرين مقدار cc5 خون از بطن چپ به منظور اندازه گيري GDF8، GDF11 و GASP-1 به روش الايزا گرفته شد و بافت هاي عضله تاکننده بلند انگشت شست پا ((FHL و عضله نعلي (SOL) نيز جهت اندازگيري ActRIIB به روش IHC جداشد. داده ها با استفاده از آزمون tمستقل، در سطح معني داري کمتر از 05/0 تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: مقايسه بين گروهي نشان داد که هشت هفته تمرين مقاومتي تاثير معني داري بر GDF11(001/0=P)، GDF8/GDF11 (001/0=P)، GDF8 (027/0=P) و ActRIIβ عضله کند انقباض Sol (013/0=P) دارد؛ اما اختلاف معني داري در GASP-1 (704/0=P) و ActRIIβ عضله تند انقباض FHL (325/0=P) مشاهده نشد. نتيجه گيري: به نظر مي رسد تمرينات مقاومتي مي تواند با اثرات مطلوب بر فاکتورهاي رشدي و گيرنده هاي آن، سارکوپنيا را کاهش دهد. با اين حال، بايد مطالعات بيشتري در اين زمينه انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی