برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1396 , دوره  24 , شماره  160 ; از صفحه 90 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات پاسخ التهابي و عملکرد عضلاني به فعاليت وامانده ساز پس از چهار هفته مکمل دهي با روغن ماهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: التهاب به عنوان پاسخ بدن به عوامل بيماري زاست که در پاسخ به فعاليت ورزشي نيز اتفاق مي افتد. تحقيقات گذشته حاکي از نقش کاهنده روغن ماهي بر کاهش التهاب در بيماران بوده اند اما تاکنون تحقيق زيادي در رابطه با نقش التهاب بر تغييرات سطوح التهاب در افراد سالم و در پاسخ به فعاليت به همراه سنجش تغييرات در عملکرد عضلاني انجام نشده است. روش کار: تحقيق حاضر از نوع مطالعات تجربي بوده و براي اين منظور از 16 مرد سالم (سن: 64/2 ± 90/26 سال، وزن 42/10± 33/78 کيلوگرم، درصد چربي 46/5± 4/18 درصد) به عنوان آزمودني استفاده شد که در دو گروه روغن ذرت (7 نفر) و روغن ماهي (9 نفر) استفاده گرديد که آزمودني ها براي مدت 4 هفته اقدام به مصرف مکمل به ميزان 6 گرم در روز نمودند و پاسخ آنان به آزمون بروس تعديل شده تا سطح واماندگي قبل و بعد از مصرف مکمل ارزيابي گرديد. در پاسخ به مکمل دهي سطوح فاکتور کشنده توموري (TNF-α )، اينترلوکين 10 (IL-10)، کورتيزول بزاقي و حداکثر انقباض ارادي (MVC) اندازه گيري گرديد. براي اندازه گيري فاکتورهاي خوني و بزاقي از روش الايزا و براي ارزيابي هاي آماري از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده گرديد. سطح معناداري نيز معادل 05/0P< در نظر گرفته شد. يافته ها: نتايج تحقيق حاضر حاکي از آن بود که روغن ماهي باعث کاهش سطوح پايه مقادير TNF-α و IL-10 و افزايش در مقادير پايه MVC مي شود (05/0P<). همچنين، تفاوت معناداري ميان تغييرات دو گروه در پاسخ به مکمل دهي و فعاليت در مقادير IL-10 (017/0P=، 17/9F=) و MVC (046/0P=، 79/4F=) مشاهده شد (05/0P<). نتيجه گيري: مجموعاً به نظر مي رسد که مکمل دهي روغن ماهي باعث کاهش کلي سطح التهاب به همراه افزايش سطح عملکرد عضلاني مي شود، هرچند مسير دقيق سلولي ملکولي آن نياز به بررسي بيشتري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سراجیان، ع.، و نورشاهی، م.، و لاووی، ا.، و الیاس پور، د. (1396). بررسی تغییرات پاسخ التهابی و عملکرد عضلانی به فعالیت وامانده ساز پس از چهار هفته مکمل دهی با روغن ماهی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(160 ), 90-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468872Vancouver : کپی

سراجیان عبداله، نورشاهی مریم، لاووی امیلی، الیاس پور داریوش. بررسی تغییرات پاسخ التهابی و عملکرد عضلانی به فعالیت وامانده ساز پس از چهار هفته مکمل دهی با روغن ماهی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2022January27];24(160 ):90-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468872IEEE : کپی

سراجیان، ع.، نورشاهی، م.، لاووی، ا.، الیاس پور، د.، 1396. بررسی تغییرات پاسخ التهابی و عملکرد عضلانی به فعالیت وامانده ساز پس از چهار هفته مکمل دهی با روغن ماهی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(160 ), pp.90-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468872. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی