برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1397 , دوره  25 , شماره  177 ; از صفحه 56 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

همبستگي اندازه گيري پروتئين ادرار با دو روش تري کلرواستيک اسيد و بنزاتونيوم کلرايد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپرشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پروتئينوري يکي از علائمي است که نشان دهنده وجود اختلال در عملکرد کليه ها است و اندازه گيري ميزان پروتئين ادرار 24 ساعته يکي از روش هاي کليدي در تشخيص نارسايي کليوي و عفونت مجاري ادراري است. بررسي وجود ارتباط ميان نتايج حاصل از روش هاي مختلف اندازه گيري پروتئين ادرار 24 ساعته مي تواند باعث افزايش کارايي در تشخيص پروتئينوري با استفاده از اين روش ها شود. روش هاي بر پايه توربيدومتري مانند تري کلرواستيک اسيد (TCA) و بنزاتونيوم کلرايد (BEC) از جمله روش هاي مورد استفاده در اندازه گيري پروتئين ادرار هستند. هدف از اين مطالعه بررسي همبستگي اندازه گيري پروتئين ادرار با روش TCA در مقايسه با روش دستگاهي BEC مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 116نفر از مراجعه کنندگان به آزمايشگاه تشخيص طبي انجام گرفت. از افراد شرکت کننده در مطالعه نمونه ادرار 24 ساعته گرفته شد. سپس ميزان پروتئين ادرار با دو روش TCA و BEC به ترتيب در طول موج هاي 495 و 512 نانومتر اندازه گيري شد. نتايج: نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که ضريب همبستگي براي دو روش TCA و BEC برابر با 914/0 (Pvalue<0. 001) است. آناليز رگرسيون Passing و Bablok نشان داد که ميانگين غلظت پروتئين ادرار با روش BEC برابر با 88/19 ± 31/17 و براي روش TCA برابر با 59/20 ± 40/17 ميلي گرم در دسي ليتر است. نتيجه گيري: دراين مطالعه نشان داده شد که ميان نتايج اندازه گيري شده در محدوده 150-1 ميلي ليتر پروتئين ادرار 24 ساعته با دو روش TCA و BEC تفاوت وجود ندارد و همبستگي به نسبت مناسبي ميان نتايج دو روش TCA و BEC در محدوده 150-1 ميلي گرم وجود داشته و در کل داده هاي حاصل از دو روش توافق خوب با يکديگر دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعودیان، س.، و ناهید، م.، و ابراهیمی، س.، و امیدی فر، ا.، و خوش میرصفا، م.، و سیف، ف.، و شانکی، م. (1397). همبستگی اندازه گیری پروتئین ادرار با دو روش تری کلرواستیک اسید و بنزاتونیوم کلراید. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(177 ), 56-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468870Vancouver : کپی

مسعودیان سیدمحمد، ناهید مهرزاد، ابراهیمی سیدمهدی، امیدی فر ابوالفضل، خوش میرصفا مجید، سیف فرهاد، شانکی مهرنوش. همبستگی اندازه گیری پروتئین ادرار با دو روش تری کلرواستیک اسید و بنزاتونیوم کلراید. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January28];25(177 ):56-63. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468870IEEE : کپی

مسعودیان، س.، ناهید، م.، ابراهیمی، س.، امیدی فر، ا.، خوش میرصفا، م.، سیف، ف.، شانکی، م.، 1397. همبستگی اندازه گیری پروتئین ادرار با دو روش تری کلرواستیک اسید و بنزاتونیوم کلراید. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(177 ), pp.56-63. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468870. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی