3 SID.ir | تاثير پيش آماده سازي محدوديت جريان خون/ خون رساني مجدد همراه مصرف مکمل بي کربنات سديم بر توليد نيروي زيربيشينه پويا

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير پيش آماده سازي محدوديت جريان خون/ خون رساني مجدد همراه مصرف مکمل بي کربنات سديم بر توليد نيروي زيربيشينه پويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بي کربنات سديم مکملي است که جهت کاهش خستگي و افزايش برون ده توان در تمرينات کوتاه مدت استفاده مي شود. از طرفي، پيش آماده سازي ناشي از کم خوني و بازتزريق (IRPC) محرک مناسبي براي افزايش پاسخ هاي انقباضي زيربيشينه مي باشد. هدف اين تحقيق، بررسي تاثير پيش آماده سازي ناشي از کم خوني-بازتزريق همراه با مصرف مکمل بي کربنات سديم بر توليد نيروي زيربيشينه پويا مي باشد. روش کار: نه دانشجوي دختر ورزشکار بطور تصادفي در طرح متقاطع دوسوکور در سه حالت بي کربنات سديم+ IRPC، بي کربنات سديم به تنهايي و دارونما +IRPC قرار گرفتند. شرکت کنندگان، حرکت جلو بازو دمبل لاري تک دست با وزنه 2 کيلوگرمي با بيشترين تکرار ممکن را انجام دادند. رکوردهاي هر سه شرايط تمريني جمع آوري شد. غلظت لاکتات پلاسما بعد از اجراي تست در هر سه شرايط اندازه گيري شد. در گروه IRPC، قبل از اجراي تست، دست برتر فرد به مدت 3 دقيقه تحت محدوديت نسبي جريان خون (BFR) قرار مي گرفت و پس از 1دقيقه بازتزريق، حرکت اجرا مي شد. داده ها با استفاده از آزمون شاپيرو-ويلک، تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر و آزمون بونفروني در سطح معناداري05/0 ≥ p تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داد، غلظت لاکتات پلاسما و رکوردهاي شرايط بي کربنات سديم+ IRPC و بي کربنات سديم، نسبت به شرايط دارونما +IRPC تفاوت معناداري داشت (05/0< p). نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، استفاده از مکمل بي کربنات در شرايط تمريني IRPC موجب افزايش نيرو و به تعويق انداختن خستگي در انقباض هاي زيربيشينه پويا مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی