برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  24 , شماره  159 ; از صفحه 21 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع گونه ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي انتروکوک هاي جدا شده از سبزي هاي خشک باز و بسته بندي عرضه شده تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، گروه میکروب شناسی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: انتروکوک ها کوکسي هاي گرم مثبتي هستند که به صورت فراوان از حيوانات و گياهان و سبزيجات جدا مي شوند. اين مطالعه با هدف ارزيابي شيوع سويه هاي انتروکوک و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي انتروکوک هاي جدا شده از 7 نوع سبزي خشک که به صورت تصادفي از فروشگاه هاي تهران جمع آوري گرديده، انجام شده است. روش کار: در يک مطالعه توصيفي، در 1394، تعداد 140 نمونه سبزي خشک باز و بسته بندي جمع آوري شد. نمونه ها از نظر وجود انتروکوک با انجام رنگ آميزي گرم، تست هاي بيوشيميايي مانند کاتالاز و ايجاد کلني هاي سياهرنگ روي بايل اسکولين آزيد تاييد هويت شدند و با استفاده از آزمون هاي بيوشيميايي تا حد گونه شناسايي شدند. تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي جدايه ها نسبت به شش آنتي بيوتيک به روش ديسک ديفيوژن و با استفاده از آزمون کاپا انجام شد. يافته ها: 140 نمونه سبزي خشک 84 (60%) انتروکوک جدا گرديد. مهمترين جدايه E. faecium با فراواني 61 (6/72%) بود. ساير گونه ها بترتيب اهميت عبارت بودند از: 10 جدايه E. durans، 6 جدايه E. gallinaru، 5 جدايه E. faecalis، 1 جدايه E. avium و 1 جدايه E. casseliflavus. تست تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي نيز نشان داد که؛ 93% مقاوم به جنتامايسين، 48% مقاوم به ونکومايسين، 32% مقاوم به اريترومايسين، 15% مقاوم به تتراسايکلين، 4% مقاوم به کلرامفنيکل و 4% مقاوم به آمپي سيلين بودند. نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان دهنده آلودگي سبزي هاي خشک جمع آوري شده در شهر تهران مي باشد. با توجه به يافته ها، براي جلوگيري از آلودگي ميکروبي مواد غذايي، آموزش افراد، رعايت اصول بهداشتي و نظارت در آماده سازي، حمل و نقل، ذخيره سازي و عرضه مواد غذايي ضروري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی