برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 506 تا صفحه 516 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته تمرينات هوازي بر برخي شاخص هاي استرس اکسيداتيو زنان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: استرس اکسيداتيو نقشي مهم در پاتوژنز بيماري هايي مثل بيماري قلبي عروقي، سرطان، ديابت و پيري دارد. هدف اين تحقيق بررسي اثر هشت هفته تمرينات هوازي بر سطوح 8-هيدروکسي 2-دي اکسي گوانوزين (OHdG-8) و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال بود. مواد و روش ها: دراين مطالعه نيمه تجربي، 21 آزمودني در دو گروه آزمايش (11نفر) و کنترل (10 نفر) با دامنه سني بين60 تا70 سال به روش نمونه گيري در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرين هوازي شامل هشت هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا 60 دقيقه با شدتي معادل 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره بود. 24 ساعت پس از مداخلات نمونه خوني براي اندازه گيري سطوح سرمي OHdG-8 جمع آوري شد. براي مقايسه ميانگين هاي درون گروهي و بين گروهي به ترتيب از روش آماري تي همبسته و مستقل استفاده شد. يافته ها: هشت هفته تمرين هوازي منجر به کاهش معني دار متغيرهاي وزن، نمايه توده بدن و درصد چربي زنان سالمند فعال شد. همچنين سطوح OHdG-8 سرمي در پايان دوره کاهش معني دار يافت. با وجود کاهش سطوح OHdG-8 ادراري در پايان دوره اين تغييرات از لحاظ آماري معني دار نبود. تفاوت معني داري بين متغير وزن و OHdG-8 سرمي در بين زنان سالمند فعال و غيرفعال مشاهده شد. نتيجه گيري: اين نتايج حاکي از آن است که تمرين هوازي منجربه کاهش OHdG-8 سرمي مي شود. به نظر مي رسد، فعاليت بدني هوازي منظم با شدت متوسط منجربه بهبود ظرفيت هاي ضداکسايشي بدن مي شود و اين فعاليت ها مي توانند از بروز بيماري آترواسکلروز جلوگيري کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حجازی، ک.، و قهرمانی مقدم، م.، و درزابی، ت. (1397). اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند. سالمند, 13(4 ), 506-516. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468829Vancouver : کپی

حجازی کیوان، قهرمانی مقدم مهدی، درزابی تیمور. اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند. سالمند. 1397 [cited 2022January18];13(4 ):506-516. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468829IEEE : کپی

حجازی، ک.، قهرمانی مقدم، م.، درزابی، ت.، 1397. اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند. سالمند, [online] 13(4 ), pp.506-516. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468829. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی