برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 676 تا صفحه 689 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش روستاييان نسبت به مصرف محصولات توليدي با پساب تصفيه شده (مورد: شهرستان خرم آباد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، کیلومتر 12 جاده اندیمشک
 
چکیده: 
لزوم توجه به مديريت پايدار منابع آب موجود و به ويژه استفاده از آب هاي نامتعارف در بخش کشاورزي، ضرورتي است که مورد توافق همه برنامه ريزان مديريت منابع آب قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش کاربردي حاضر بررسي نگرش روستاييان نسبت به مصرف محصولات توليدي با پساب تصفيه شده و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماري روستاييان مصرف کننده محصولات توليدي با پساب تصفيه شده در شهرستان خرم آباد بودند (1601=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده که روايي و پايايي آن به ترتيب، به روش اعتبار محتوايي و ضريب آلفاي کرونباخ (751/0) مورد تأييد قرار گرفت. تجزيه وتحليل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج نشان داد که رابطه مثبت و معناداري در سطح يک درصد بين نگرش روستاييان نسبت به مصرف محصولات توليدي با پساب تصفيه شده با متغيرهاي آگاهي روستاييان از فرآيند تصفيه پساب، ميزان اعتماد به سيستم تصفيه پساب، تمايل به استفاده از اين گونه محصولات، ميزان اعتماد به سالم بودن محصولات توليدي با پساب تصفيه شده، ارزيابي روستاييان از کيفيت و بوي اين محصولات وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی