برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  5 ; از صفحه 565 تا صفحه 575 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مهارت هاي مديريت زمان با استرس هاي شغلي و بي تفاوتي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مهارت هاي مديريت زمان با استرس هاي شغلي و بي تفاوتي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بود. تحقيق از نوع کاربردي و روش جمع آوري داده ها توصيفي-همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بودند که تعداد آنها 320 نفر بود. روش کار: روش مورد استفاده براي نمونه گيري روش تصادفي طبقه اي بود. براي تعيين حجم نمونه نيز از جدول مورگان استفاده شد که طبق اين جدول تعداد نمونه آماري 175 نفر بدست آمد. پژوهش حاضر در دو بخش نظري و عملي انجام شد. در بخش نظري، داده هاي لازم با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي و در بخش عملي، به شيوه ميداني براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي استاندارد مديريت زمان کلدلس [1] (2008) با پايايي 88/0، استرس شغلي (آر. اس. اليوت) با پايايي 91/0و بي تفاوتي سازماني با پايايي 85/0 دانايي فرد و همکاران (1389) استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تي تک نمونه اي انجام گرفت. يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان دادند که هرچه مهارت هاي مديريت زمان بيشتر باشد، استرس هاي شغلي کمتر مي شود. نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از آن بود که بين مهارت هاي مديريت زمان (هدف گذاري، فهرست بندي اولويت ها و رعايت اولويت ها) با استرس هاي شغلي و بي تفاوتي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل رابطه معکوس معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، ش.، و سلیمانی، ت. (1397). بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان با استرس های شغلی و بی تفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. سلامت و بهداشت اردبیل, 9(5 ), 565-575. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468819Vancouver : کپی

مرادی شهلا، سلیمانی توران. بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان با استرس های شغلی و بی تفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. سلامت و بهداشت اردبیل. 1397 [cited 2022January25];9(5 ):565-575. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468819IEEE : کپی

مرادی، ش.، سلیمانی، ت.، 1397. بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان با استرس های شغلی و بی تفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 9(5 ), pp.565-575. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468819. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی