برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 608 تا صفحه 627 .
 
عنوان مقاله: 

راهبردهاي کشاورزان در واکنش به پيامدهاي خشکسالي و بررسي عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: شهرستان رشتخوار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
 
چکیده: 
در سال هاي اخير وقوع خشکسالي هاي مکرر اثرات منفي زيادي بر محصولات کشاورزي داشته است. کشاورزان مي توانند با استفاده از راهبردهاي سازگاري، تا حدودي اثرات خشکسالي را کاهش دهند. لذا هدف اين مطالعه بررسي راهبردهاي کشاورزان در واکنش به پيامدهاي خشکسالي و عوامل مؤثر بر استفاده از اين راهبرد ها بوده است. تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و روش انجام آن توصيفي-تحليلي است. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماري خانوارهاي روستايي شهرستان رشتخوار است (N=13716). با استفاده از فرمول کوکران 373 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون رتبه اي هم انباشتگي نامحدود اکتشافي و مدل لجستيک باينري (روش LM-نيوتن-مارکارد-رافسون) استفاده شد. نتايج نشان داد که کاهش منابع آب (882/0)، کاهش سطح زير کشت (735/0) و افزايش هزينه هاي زندگي (698/0) مهم ترين پيامدهاي خشکسالي مي باشند. به ترتيب کشت گياهان مقاوم به خشکي مانند زعفران، کاهش دفعات آبياري، و پرداختن به مشاغل غيرکشاورزي مهم ترين راهبردهاي کشاورزان در واکنش به پيامدهاي خشکسالي بوده اند. متغيرهاي سن، جنس، دانش بومي، نيروي کار، درآمد، تجربه کشاورز، و وسعت مزرعه به طور قابل توجهي با کاربرد راهبرد ها در ارتباط بوده اند. از نتايج پژوهش براي سازگاري بيشتر کشاورزان با پيامدهاي خشکسالي در منطقه و روستاهاي کشور مي توان استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی