برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 418 تا صفحه 426 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني رضايت شغلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و توانمندسازي روان شناختي بين ميانسالان و سالمندان شاغل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: بررسي منابع مرتبط با رضايت شغلي مي تواند سبب پيشرفت فردي و شغلي ميانسالان و سالمندان شاغل شود و موفقيت بيشتر آن ها را در آينده پيش بيني کند. در پژوهش حاضر با هدف پيش بيني رضايت شغلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و توانمندسازي روان شناختي در بين ميانسالان و سالمندان شاغل انجام شد. مواد و روش ها: به منظور انجام اين مطالعه از بين تمام ميانسالان و سالمندان شاغل شهر کرمانشاه، نمونه اي با حجم 240 نفر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شد. داده ها از طريق مقياس پنج عامل بزرگ شخصيت نئو، پرسش نامه توانمندسازي روان شناختي و پرسش نامه رضايت شغلي جمع آوري شد. يافته ها: براي تحليل داده ها از روش هاي آماري همبستگي پيرسون و روش تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد ويژگي هاي شخصيتي برون گرايي، مسئوليت پذيري و انعطاف پذيري به ترتيب با ضريب همبستگي 0/42، 0/34 و 0/07 با رضايت شغلي رابطه مثبت دارند. همچنين بين توانمندسازي و رضايت شغلي با ضريب همبستگي 0/43 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، اما بين روان نژندي و دلپذير بودن با رضايت شغلي رابطه معنادار يافت نشد. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت ويژگي هاي شخصيتي و توانمندسازي روان شناختي، توان پيش بيني رضايت شغلي ميانسالان و سالمندان را دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی