برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 56 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني شدت درد در بيماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگويي هيجاني: نقش واسطه اي سيستم بازداري رفتاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: هدف از اين پژوهش، پيش بيني شدت درد بر اساس ميزان ناگويي هيجاني در بيماران مبتلا به درد مزمن بود؛ به گونه اي که در اين رابطه، سيستم بازداري رفتاري نقش ميانجي و اهميت زيادي داشت. مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع همبستگي و با رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري بود. جامعه آماري عبارت بود از بيماران 20 تا 60 ساله مبتلا به درد مزمن که در بهار تا پاييز 1396 به کلينيک درد ماهان و کلينيک جامع طب فيزيکي و کلينيک توان بخشي آرمان در تهران مراجعه کرده بودند. 488 بيمار مبتلا که سابقه حداقل 3 ماه دردهاي مزمن اسکلتي عضلاني داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسش نامه هاي ناگويي هيجاني تورنتو، سيستم بازداري/ فعال ساز رفتاري و مقياس درجه بندي عددي شدت درد را پاسخ دادند. تحليل يافته ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شد. يافته ها: شدت درد با ناگويي هيجاني و سيستم بازداري رفتاري در سطح 0/01، و با سيستم جنگ/ گريز در سطح 0/05 همبستگي مثبت معنادار داشت. ناگويي هيجاني با سيستم بازداري رفتاري در سطح 0/01 همبستگي مثبت معنادار داشت. ناگويي هيجاني (34/6=t و 29/0=β )، ميزان فعاليت سيستم بازداري رفتاري (77/3=t و 17/0=β ) و ميزان فعاليت سيستم جنگ/ گريز (26/4=t و 18/0=β ) توانستند واريانس شدت درد را تبيين کنند. ناگويي هيجاني توانست تبيين کننده ميزان فعاليت سيستم بازداري رفتاري (03/8=t و 30/0=β ) و سيستم فعال ساز رفتاري (83/2=t و 14/0-=β ) باشد. نتيجه گيري: رابطه ميان ناگويي هيجاني و شدت ادراک درد، رابطه خطي ساده نيست، بلکه سيستم بازداري رفتاري که برون دادي از سنخ اجتناب هاي رفتاري دارد، مي تواند اين رابطه را تحت تأثير قرار دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی