برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 14 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي روش مداخله اي روان شناسي مثبت گرا بر بهزيستي روان شناختي نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 
اهداف: اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي روش مداخله اي روان شناسي مثبت گرا بر بهزيستي روان شناختي نوجوانان اجرا شد. مواد و روش ها: اين پژوهش آزمايشي شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش همه دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه سريش آباد کردستان بودند که در سال تحصيلي 96-1395 مشغول به تحصيل بودند. نمونه هاي اين پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر دوره متوسطه بودند که به طور نمونه گيري دردسترس گزينش شدند. سپس اين تعداد نمونه به طور تصادفي در دو گروه 15 نفري آزمايش و کنترل جايگزين شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسش نامه 84 سؤالي بهزيستي روان شناختي ريف بود. پيش آزمون در هر دو گروه آزمايش و کنترل انجام شد. سپس روش مداخله اي روان شناسي مثبت گرا به مدت 10 جلسه روي گروه آزمايش اجرا شد و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکرد و پس آزمون بعد از اجراي روش مداخله اي در هر دو گروه کنترل و آزمايش انجام شد. داده ها به روش تحليل واريانس چند متغيره تحليل شدند. يافته ها: نتايج تحليل واريانس چند متغيري مانوا نشان داد آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در متغير بهزيستي روان شناختي بعد از اجراي روش مداخله اي روان شناسي مثبت گرا افزايش معناداري را نشان دادند (001/0>P). نتايج اين پژوهش نشان داد روش مداخله اي مبتني بر روان شناسي مثبت گرا، بهزيستي روان شناختي نوجوانان را افزايش مي دهد. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد روش مداخله اي روان شناسي مثبت گرا بر رشد شخصي، خودمختاري، تسلط بر محيط، روابط مثبت با ديگري، هدف در زندگي و پذيرش خود، تأثير معناداري داشت (001/0>P). نتيجه گيري: روش مداخله اي روان شناسي مثبت گرا مي تواند بهزيستي روان شناختي نوجوانان را افزايش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 276 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی