برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  12 , شماره  28 ; از صفحه 229 تا صفحه 255 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نقش سبک هاي رهبري تحول آفرين و خدمتگزار درتوانمندسازي کارکنان سازمان صدا و سيماي مرکز مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صدا و سیما
 
چکیده: 
پژوهش پيش رو با هدف مقايسه نقش سبک هاي رهبري تحول آفرين و خدمتگزار در توانمندسازي کارکنان صداوسيماي مرکز مازندران انجام شد. پژوهش از حيث هدف کاربردي و روش پيمايشي که ابزار جمع آوري اطلاعات متغير مستقل پرسشنامه استاندارد رهبري تحول آفرين (باس و آوليو، 2000)، پرسشنامه رهبري خدمتگزار (قلي پور و حضرتي، 1388) و متغير وابسته پرسشنامه توانمندسازي کارکنان (اسپريتزر و ميشرا، 1995) بود. روايي ابزارها از نوع روايي صوري و پايايي ابزارها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي سبک رهبري تحول آفرين 956/0، براي سبک رهبري خدمتگزار 968/0 و براي توانمندسازي کارکنان 900/0 بدست آمد. جامعه آماري تحقيق شامل کليه کارکنان سازمان صدا و سيماي مرکز مازندران که در مجموع 369 نفر و حجم نمونه با فرمول کوکران 188 نفر بدست آمد و نمونه گيري طبقه اي تصادفي انجام شد. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که بين مؤلفه هاي رهبري تحول آفرين و خدمتگزار و تمامي ابعاد آن با توانمندسازي کارکنان رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد. مقايسه سبک هاي رهبري تحول آفرين و خدمتگزار نشان مي دهد که رابطه سبک رهبري خدمتگزار با توانمندسازي کارکنان سازمان صداوسيما، قوي تر از رابطه سبک رهبري تحول آفرين با توانمندسازي کارکنان مي باشد. نتايج رگرسيون نشان مي دهد از ميان متغيرهاي سبک رهبري تحول آفرين، متغير نفوذ آرماني 368/0 توانمندسازي کارکنان را پيش بيني مي کند و از ميان متغيرهاي سبک رهبري خدمتگزار، متغير قابليت اعتماد 530/0 و متغير مهرورزي 378/0 قابليت پيش بيني متغير توانمندسازي کارکنان را دارا مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباخی، ج.، و هرمزی زاده، م.، و کریمی، م. (1397). مقایسه نقش سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران. رسانه های دیداری و شنیداری, 12(28 ), 229-255. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468781Vancouver : کپی

طباخی جواد، هرمزی زاده محمدعلی، کریمی مجید. مقایسه نقش سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران. رسانه های دیداری و شنیداری. 1397 [cited 2022January26];12(28 ):229-255. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468781IEEE : کپی

طباخی، ج.، هرمزی زاده، م.، کریمی، م.، 1397. مقایسه نقش سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار درتوانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران. رسانه های دیداری و شنیداری, [online] 12(28 ), pp.229-255. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468781. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 350 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی