برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 709 تا صفحه 727 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير رهبري معنوي بر کارآفريني سازماني بين کارکنان دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
با ورود معنويت و خدا به عرصة سازمان و مديريت، به عنوان چالش قرن 21، مديران و رهبران سازمان ها به ويژه نهادهاي آموزشي بايد با اين پديدة نوپا مواجه شوند. تحقيق حاضر به منظور بررسي تأثير رهبري معنوي بر کارآفريني سازماني کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفت. جامعة آماري پژوهش تمام کارکنان (رسمي، پيماني و قراردادي) دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از فرمول کوکران 268 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامة الکترونيکي استاندارد بود و شامل سه بخش فردي ويژگي هاي کارکنان، رهبري معنوي و کارآفريني سازماني مي شد که از روايي محتوا و براي ارزيابي پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آماره هاي توصيفي و استنباطي مانند تحليل همبستگي و مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد رهبري معنوي بر کارآفريني سازماني تأثير مثبت و معني داري دارد؛ به عبارت ديگر، هرچه ميزان رهبري معنوي بالاتر بود، ميزان کارآفريني سازماني افزايش مي يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محقق هرچقان، م.، و اکبری، م.، و مرزبان، ش. (1394). تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی, 8(4 ), 709-727. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468766Vancouver : کپی

محقق هرچقان معصومه، اکبری مرتضی، مرزبان شیرمراد. تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی. 1394 [cited 2022January21];8(4 ):709-727. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468766IEEE : کپی

محقق هرچقان، م.، اکبری، م.، مرزبان، ش.، 1394. تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی, [online] 8(4 ), pp.709-727. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468766. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی