مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقاله مروري: بررسي رابطه سرمايه هاي اجتماعي، تعهد سازماني و رفتار فرانقشي در محيط زيست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، ایران، کد پستی: 1945833814
 
چکیده: 
برخورد جامعه با محيط زيست تحت تاثير درکي است که از آن دارد. هدف کلي پژوهش بررسي رابطه سرمايه اجتماعي، رفتارهاي فرانقشي و تعهد سازماني در ارتباط با مسائل زيست محيطي با نقش ميانجي مسئوليت پذيري زيست محيطي شهروندان است. تحقيق از نوع تحقيقات مروري و کتابخانه اي ميباشد که منابع و اطلاعات مورد نياز از طريق مطالعات کتابخانه ايي و جستجوهاي اينترنتي در کتب، مقالات و اينترنت جمع آوري شده است. رابطه بين سرمايه اجتماعي، تعهد سازماني و رفتار هاي فرانقشي در ادبيات موضوع بررسي شده است. داده ها در نرم افزار19 SPSS وزن دهي شده و آناليز همبستگي و Crosstabداده ها انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد رابطه قوي و مثبت بين سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني 0. 980= r، 14= n وجود دارد (96% ) که در سطح 0. 01 معني دار است، رابطه خوب و مثبت بين سرمايه اجتماعي با رفتارهاي فرانقشي 0. 682 = r، 14= n وجود دارد (46% ) که در سطح 0. 01 معني دار است، رابطه خوب و مثبت بين تعهد سازماني با رفتارهاي فرانقشي 0. 522= r، 14= n وجود دارد (27% ) که در سطح 0. 01 معني دار است. نتايج پژوهش نشان مي دهد يکي از عواملي موثر در سرمايه هاي اجتماعي مشارکت اجتماعي است و مهمترين عامل در تعهد سازماني آموزش و آگاهي بوده است. نتايج نشان مي دهد افرادي که مشارکت اجتماعي زيادي داشته اند آگاهي بيشتري از محيط زيست داشته اند که داراي رفتار هاي زيست محيطي مثبتي بوده و به دنبال بهبود محيط زيست هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی