برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1396 , دوره  24 , شماره  165 ; از صفحه 9 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مهارت هاي زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، بیمارستان رسول اکرم (ص)، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بسياري از افراد در رويارويي با مشکلات زندگي فاقد توانايي هاي لازم هستند و اين امر آنان را آسيب پذير نموده و در معرض انواع اختلالات رواني و رفتاري قرار مي دهد. اين مطالعه به مهارت هاي زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران پرداخته است. روش کار: اين مطالعه مقطعي، از نوع توصيفي-مقايسه اي و محيط پژوهش آن دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران، در سال هاي 95 و 96 بود. جامعه پژوهش کليه دانشجويان دانشگاه و نمونه 342 نفري آن افرادي هستند که به صورت تصادفي طبقه اي از جامعه پژوهش انتخاب شده اند. پرسشنامه طرح شامل 7 متغير جمعيتي و پرسشنامه 142 سوالي، 5 گزينه­ اي مهارت هاي زندگي شامل 19 خرده­ مقياس بودکه به گزينه ها وزن هاي صفر تا 4 اختصاص يافت. براي تجزيه و تحليل از روش هاي آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون هاي تي تست، آناليز واريانس (شکل ناپارامتري آن ها)، کاي دو و ضريب همبستگي در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. سطح معني داري آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شدند. يافته ها: ميانگين همه مولفه ها بالاتر از متوسط و در کل مولفه ها ميانگين 5/2 (15/0=SD) بود. ميانگين نمرات مهارت هاي زندگي زنان در غالب مولفه ها بيشتر از مردان بود ولي بين ميانگين دو جنس اختلاف معني دار موجود نبود. ميانگين مولفه هاي روابط بين فردي (045/0=p) و مهارت هاي مربوط به رعايت و بکارگيري نکات ايمني (035/0=p) بين مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين ميانگين مولفه هاي مهارت هاي مربوط به ارتباط هاي انساني (031/0=p) و مهارت در حل مساله (040/0=p) بين دانشکده هاي محل تحصيل دانشجويان با هم اختلاف معني دار داشتند. بين ميانگين مولفه ها و نوع اسکان پاسخ دهندگان و تاهل آن ها اختلاف معني داري مشاهده نشد اما افراد خوابگاهي ميانگين پايين تري داشتند. همچنين سن نيز با مهارت هاي زندگي ارتباط قوي و معني داري نشان نداد. نتيجه گيري: دانشجويان در برخي از مهارت هاي مورد نياز در زندگي ضعيف بوده و نياز به آموزش دارند. اين مساله در دانشجويان مرد و مجرد بيشتر به چشم مي خورد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی