برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1396 , دوره  24 , شماره  165 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت نيروي انساني، فضاي فيزيکي، تجهيزات و فعاليت هاي بخش اورژانس در بيمارستان هاي ملکي سازمان تامين اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيمارستان از اجزاي بسياري براي ارائه خدمت به بيماران تشکيل شده است و روابط بين اين اجزا بايستي از يکپارچگي لازم برخوردار باشد، زيرا نقص در هر يک از اجزا منجر به ايجاد مشکل در روند ارائه خدمت به بيمار مي گردد. بخش اورژانس بيمارستان ها در شرايطي که حيات انسان به مخاطره مي افتد، مي بايست در جهت رفع آن عوامل و نجات جان افراد نيازمند، به کمک هاي فوري پزشکي اقدام نمايد. عواملي همچون نيروي انساني، فضاي فيزيکي و تجهيزات پزشکي ضروري و تسهيلات مناسب مي توانند معرف آمادگي و کارايي بخش اورژانس و ملاک مقايسه بيمارستان ها قرار گيرد. هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت نيروي انساني، فضاي فيزيکي و تجهيزات پزشکي و گردش کار بخش اورژانس در بيمارستان هاي ملکي سازمان تامين اجتماعي در سال 1395 مي باشد. روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي انجام گرفته است. در بخش توصيفي به بررسي مشخصات دموگرافيک سرپرستان بخش اورژانس و در بخش تحليلي به بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته پرداخته است. اين پژوهش بر روي مسئولين فني اورژانس، سرپرستاران، مترون و پزشکان شاغل در بخش اورژانس انجام شده است. جامعه آماري شامل بخش اورژانس 70 بيمارستان ملکي سازمان تامين اجتماعي مي باشد. داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آزمون کاي اسکوئر و نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزيه و تحليل شده است. يافته ها: در اين پژوهش از مجموع 549 نفر، مردان 8/57 درصد (310 نفر) و زنان 2/42 درصد را تشکيل دادند. ميانگين (انحراف معيار) سني پاسخ دهندگان حدود (2/6) 40 سال و ميانگين (انحراف معيار) سني مردان (2/6) 7/40 سال و زنان (9/5) 9/38 سال بود. در اين مطالعه بيمارستان هاي منتخب با کسب ميانگين امتياز 33/83 در وضعيت مطلوب قرار داشتند. شاخص هاي تجهيزات پزشکي، فرآيند گردش کار و شاخص هاي کيفي به ترتيب با کسب ميانگين امتياز هاي 7/85، 5/85 و 5/90 درصد در حد مطلوب و شاخص هاي نيروي انساني و فضاي فيزيکي به ترتيب با کسب ميانگين امتياز هاي 75 و 8/77 درصد در حد نسبتاً مطلوب قرار داشتند. همچنين بين نيروي انساني بخش اورژانس و شاخص هاي کيفي نيز رابطه معنادار و مستقيم وجود داشت (05/0p<)، بدين معنا که با بهبود شاخص نيروي انساني در بخش هاي اورژانس، عملکرد اين بخش ها نيز بهبود مي يابد. نتيجه گيري: اکثر بيمارستان هاي مورد مطالعه از نظر شاخص ها، در وضعيت مطلوب قرار داشتند، اما در خصوص برخي شاخص ها از جمله نيروي انساني و فضاي فيزيکي مناسب در برخي بيمارستان ها مغايرت هايي به صورت نسبي در مقايسه با استانداردهاي موجود مشاهده گرديد که نياز به توجه ويژه و مستمر در اين زمينه دارد. لذا با توجه به ماهيت بيمارستان ها و آمادگي بخش اورژانس براي مقابله با حوادث، توجه به استانداردها و رعايت اصول ايمني آن ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدیمی، م.، و مشیری تبریزی، ح.، و ایمانی، آ. (1396). بررسی وضعیت نیروی انسانی, فضای فیزیکی, تجهیزات و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(165 ), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468695Vancouver : کپی

قدیمی محمودرضا، مشیری تبریزی حسین، ایمانی آزاده. بررسی وضعیت نیروی انسانی, فضای فیزیکی, تجهیزات و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2022January18];24(165 ):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468695IEEE : کپی

قدیمی، م.، مشیری تبریزی، ح.، ایمانی، آ.، 1396. بررسی وضعیت نیروی انسانی, فضای فیزیکی, تجهیزات و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(165 ), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468695. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی