برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 414 تا صفحه 422 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه منبع کنترل با فرسودگي شغلي کارکنان فناوري اطلاعات سلامت بيمارستان‫ هاي دانشگاهي شهر اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: فرسودگي شغلي علاوه بر خستگي جسمي که در اثر حجم بالاي کار يا درگيري‫ هاي بين افراد پيش مي‫ آيد، منشاء رواني نيز دارد. اين مطالعه با هدف تعيين منبع کنترل و فرسودگي شغلي بين کارکنان واحد فناوري اطلاعات سلامت بيمارستان‫ ها و تحليل رابطه بين آنها انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه که از نوع توصيفي-تحليلي مقطعي است کليه 82 کارمند واحد فناوري اطلاعات سلامت بيمارستان‫ هاي دانشگاهي شهر اردبيل به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوري داده ها دو پرسشنامه استاندارد منبع کنترل فردي راتر و مقياس استاندارد فرسودگي شغلي مسلش بود. داده ها با استفاده از آزمون‫ هاي توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون به کمک نرم افزار SPSS-22 تحليل شدند. يافته ها: 37 درصد مشارکت کنندگان واجد منبع کنترل دروني و 63 درصد آنها واجد منبع کنترل بيروني بودند. در مولفه‫ هاي خستگي عاطفي و مسخ شخصيت داراي فرسودگي شديد و در مولفه موفقيت فردي داراي فرسودگي خفيف بودند. در نهايت رابطه بين مکان کنترل و مولفه هاي فرسودگي شغلي معنا دار بود. نتيجه گيري: با توجه به بيروني بودن منبع کنترل اکثريت افراد شرکت کننده در مطالعه و نيز وجود درجاتي از فرسودگي شغلي بين آنها از يک سو و ارتباط معني دار بين منبع کنترل با تمامي مولفه هاي فرسودگي شفلي از سوي ديگر، برگزاري کارگاه هاي موثر بر دروني کردن منبع کنترل و به تبع آن کاهش فرسودگي شغلي ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی