برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تطبيقي تن پوش هاي مردان در سفرنامه ها و نگاره هاي دوره صفويه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
 
چکیده: 
هيأتهاي اروپايي که در دوره صفويه به ايران سفر کردند درباره موضوعات مختلف جامعه ايران عصر صفويه، دست به قلم برده و گزارشهايي تحت عنوان سفرنامه به يادگار گذاشتند که بعداً در بررسي و مطالعات مورخان موردتوجه جدي قرار گرفت. نقاشي ايراني نيز همواره ابزار دقيق و مناسبي براي محققان بوده است، نگارگران عصر صفويه با پرداختن به جزئيات تنپوشهاي مردان به شناخت بخشي از تاريخ فرهنگي، اجتماعي آن زمان کمک زيادي کردند. اين جزئيات در نشاندادن چگونگي پوشيدن قسمتهاي گوناگون تنپوشهاي مردان، سودمند است چراکه تنپوشهاي مردان متشکل از لايهها و اجزاي گوناگون بوده است. اهداف پژوهش پيشرو، پاسخ به اين پرسشهاست: چگونه پوشاک مردان دوره صفويه در سفرنامهها و نگارگري اين دوران انعکاس يافته و تا چه حد بر يکديگر منطبق است؟ ميتوان براي بررسي تنپوشهاي مردان دوره صفويه از سفرنامهها استفاده کرد؟ اين سفرنامهها براي بررسي تنپوشها قابلاستناد هستند يا خير؟ براي بررسي اين مسئله و فرضيههاي مبتنيبر آن مهمترين سفرنامههاي نوشتهشده در دوره صفويه موردمطالعه قرار گرفته و مطالب آنها درباره تنپوشهاي مردان با نگارههاي دوره صفويه بهصورت تطبيقي بررسي شدند. اين تحقيق از نوع نظري است و روش آن ترکيبي، توصيفي _تحليلي _ تطبيقي و جمعآوري اطلاعات آن کتابخانهاي است. نتايج حاصل از پژوهش بر اين امر دلالت دارد که مطالب سفرنامههاي اروپائيان در اين دوره ميتواند بهعنوان يک منبع مکتوب و قابلاستناد درباره تنپوشهاي مردان دوره صفويه موردتوجه قرار گيرد؛ بهويژه با همراهي نگارههاي اين دوره اسنادي معتبر بهشمار ميآيند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی