برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تطبيقي اجراي کتيبه هاي کوفي آجري در پنج بناي سلجوقي در اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
 
چکیده: 
خط کوفي از خطوط غالب در اکثر کتيبه هاي مساجد و مناره هاي قرون اوليه اسلامي است. فرم نوشتاري اين خط با فن اجراي مصالحي مثل آجر قرابت داشت. ازاينرو با رونق آجرکاري در شيوه رازي و به طور ويژه در دوره سلجوقي کتيبه هاي کوفي آجري به صورتي ويژه آذين بناها گشتند. هدف مقاله حاضر، شناخت چگونگي اجراي کتيبه هاي مذکور در بناهايي با کارکردهاي مختلف در اصفهان سلجوقي است. پرسش اصلي تحقيق آن است که در اجراي کتيبه هاي کوفي آجري چه موارد فني و فرمي لحاظ شده است؟ بدين منظور، شباهت ها و افتراقات اين کتيبه ها از طريق مقايسه و تطبيق آنها در پنج بناي سلجوقي اصفهان شامل مناره پامنار زواره، محراب مسجد جامع برسيان، سردر شمال شرقي مسجد جامع اصفهان، منار گار و بدنه هاي صحن مسجد جامع زواره بررسي مي گردد. روش پژوهش توصيفي-تحليلي است و در آن اطلاعات از طريق مطالعات ميداني و کتابخانه اي و با راهنمايي کارشناساني از دو حوزه معماري و خطاطي جمعآوري شده است؛ و با برداشت و ترسيم کتيبه ها کار تطبيق و مقايسه با درنظرگيري مباني نظري مشترک ميان خوشنويسي و کتيبه نگاري صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق نشاندهنده وجود اشتراکات محتوايي، زماني و مکاني در کتيبه ها است. ترکيب کلي کتيبه ها در کرسيبندي و تناسبات حروف داراي قواعدي ازپيش تعيين شده است، شيوه حروف نگاري غالب در نمونه ها کوفي ساده است و اين امر استمرار اين شيوه هاي نگارشي را در تطابق با اصول اجرايي تأييد ميکند. ارتفاع کتيبه ها و ميزان کشيدگي قائم و فشردگي افقي آنها تابع موقعيت کتيبه و گستره کمّي آنهاست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مساحی خوراسگانی، م. (1395). مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان. مطالعات تطبیقی هنر, 6(12 ), 27-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468677Vancouver : کپی

مساحی خوراسگانی مریم. مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان. مطالعات تطبیقی هنر. 1395 [cited 2021April16];6(12 ):27-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468677IEEE : کپی

مساحی خوراسگانی، م.، 1395. مطالعه تطبیقی اجرای کتیبه های کوفی آجری در پنج بنای سلجوقی در اصفهان. مطالعات تطبیقی هنر, [online] 6(12 ), pp.27-40. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468677>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی