برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 333 تا صفحه 346 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر اشتراک دانش ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امروزه در سازمان‫ هاي آموزشي و به خصوص دانشگاه‫ ها از مهمترين عوامل موفقيت جهت تحقق اهداف سازماني، توسعه فرهنگ اشتراک گذاري دانش مي‫ باشد. در اين راستا، اين پژوهش با هدف شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر اشتراک دانش بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل انجام گرفت. روش کار: اين مطالعه به روش کيفي از نوع اکتشافي و در سال 1396 انجام يافت. جامعه آماري شامل تمامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بودند. نمونه تحقيق که به روش هدفمند انتخاب گرديدند، شامل 14 نفر از معاونين، مديران آموزشي و خبرگان کليدي بودند که تجربه مديريتي يا مطالعاتي در اين حوزه داشتند. داده هاي تحقيق از طريق مصاحبه هاي عميق نيمه ساختار يافته جمع آوري شد و تا اشباع اطلاعات ادامه يافت. تجزيه و تحليل داده هاي حاصل به روش تحليل محتواي کيفي با تکيه بر کدگذاري باز و محوري انجام گرفت. يافته ها: مطابق يافته هاي حاصل از اين مطالعه، عوامل اصلي مؤثر در اشتراک گذاري دانش شامل 6 عامل؛ فردي-انساني (با 8 مؤلفه)، سازماني-نهادي (با 9 مؤلفه)، فرهنگي (با 6 مؤلفه)، تکنولوژيکي (با 5 مؤلفه) و رهبري-مديريتي (با 6 مؤلفه) مي باشد که به ترتيب داراي بيشترين فراواني بوده و نسبت به ساير عوامل در اشتراک گذاري دانش اهميت بيشتري دارند. نتيجه گيري: نتايج نشانگر آن است که، عوامل فردي و سازماني دانشگاه بيشترين تاثير را بر اشتراک دانش در دانشگاه علوم پزشکي اردبيل دارند و اين امر بيانگر لزوم توجه بيشتر به عوامل فردي و سازماني در جريان توسعه فرهنگ اشتراک دانش ميان اعضاي هيأت علمي در دانشگاه مي‫ باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی