برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير اصلاح سبک تغذيه اي برکاهش شدت درد قاعدگي در پرسنل درماني بيمارستان امام خميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ديسمنوره به معني احساس درد غيرمعمول در قسمت تحتاني شکم در هنگام قاعدگي است که مي تواند باعث توقف فعاليت هاي روزانه فرد شود. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير اصلاح سبک تغذيه اي برکاهش شدت درد قاعدگي در خانم هاي پرسنل درماني بيمارستان امام خميني تهران انجام شد. روش کار: در اين مطالعه مداخله اي از نوع قبل و بعد، بعد از مصاحبه با 120 نفر از زنان شاغل، 50 نفر با ميانگين سني 08/5± 48/31 (45-22 سال)، وارد پژوهش شدند. اطلاعات پيش آزمون از طريق پرسش نامه محقق ساخته، مقياس چند بعدي-کلامي جهت تعيين درجه درد قاعدگي، فرم ديداري ثبت شدت درد و چک ليست ثبت عوارض ناشي از ديسمنوره جمع آوري و سپس برنامه آموزش تغذيه اي، به همراه فرم هاي ديداري جهت تکميل در هر ماه و چک ليست ثبت عوارض ناشي از ديسمنوره براي تکميل در پايان مداخله، دراختيار افراد شرکت کننده قرار گرفت. اطلاعات پس از 3 ماه، جمع آوري شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19، آزمون هاي آماري توصيفي، تي-زوجي و آزمون تکرار مشاهدات در سطح معني داري کمتر از 05/0 تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: مداخله آموزش تغذيه اي، باعث کاهش معني دار ميانگين شدت درد قاعدگي در افراد شرکت کننده شد (001/0p<). ميانگين عوارض ناشي از ديسمنوره نيز بعد از مداخله آموزشي، کاهشي معني دار داشت (001/0p<). نتيجه گيري: مداخله آموزش تغذيه اي باعث ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کاهش ديسمنوره در زنان مورد بررسي شد، لذا، با توجه به کارآيي و مقرون به صرفه بودن، مي توان استفاده از آن را براي کاهش ديسمنوره اوليه توصيه نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکیبا، ش.، و شجاعی زاده، د.، و صادقی، ر.، و اعظم، ک.، و کیا، ف. (1396). تاثیر اصلاح سبک تغذیه ای برکاهش شدت درد قاعدگی در پرسنل درمانی بیمارستان امام خمینی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(155 ), 57-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468653Vancouver : کپی

شکیبا شیلا، شجاعی زاده داوود، صادقی رویا، اعظم کمال، کیا فاطمه. تاثیر اصلاح سبک تغذیه ای برکاهش شدت درد قاعدگی در پرسنل درمانی بیمارستان امام خمینی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2022January28];24(155 ):57-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468653IEEE : کپی

شکیبا، ش.، شجاعی زاده، د.، صادقی، ر.، اعظم، ک.، کیا، ف.، 1396. تاثیر اصلاح سبک تغذیه ای برکاهش شدت درد قاعدگی در پرسنل درمانی بیمارستان امام خمینی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(155 ), pp.57-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468653. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی