برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط باراسيدي رژيم غذايي با شاخص هاي متابوليسم استخوان در سالمندان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز پژوهشهای دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعات محدودي ارتباط بار اسيدي رژيم غذايي با افزايش شکستگي و استئوپروز را گزارش کردند که نتايج برخي از مطالعات متناقض مي باشد. هدف از مطالعه حاضر، ارزيابي ارتباط بار اسيدي رژيم غذايي بر اساس PRAL (potential renal acid load) و امتياز (net endogenous acid production) NEAP با برخي نشانگر هاي سلامت استخوان در سالمندان مي باشد. روش کار: 172سالمند (122 زن و 50 مرد) در مطالعه ي مقطعي حاضر شرکت کردند. در اين مطالعه شاخص هاي PRAL وNEAP بررسي شدند. پرسشنامه ي بسامد مصرف غذايي اعتبارسنجي شده به منظور ارزيابي دريافت هاي غذايي استفاده شد. قد و وزن بيماران اندازه گيري شد. اندازه گيري استئوکلسين سرم وCTX(C-terminal telopeptide of type I collagen) ادرار، پاراتورمون، hs-CRP (High sensitivity C-reactive protein) و 25هيدروکسي ويتامينD طبق دستورالعمل کيت هاي تجاري انجام شد. از نرم افزار SPSS23 براي رگرسيون خطي با حد معناداري 05/0 استفاده شد. يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که شاخص باراسيدي رژيم غذايي PRAL ارتباط مثبت و معنا داري با دور کمر و وزن داشت (34/0P=). در مورد شاخص هاي متابوليسم استخوان تنها CTX-I ادرار ارتباط معنا داري را در بين سهک هاي شاخص بار اسيدي NEAP نشان داد به نحوي که در بالاترين سهک شاخص بار اسيدي NEAP (غلظت CTX-I ادرار درسهک سوم =86/1± 13/18) غلظت CTX-I ادرار کاهش مي يافت (غلظت CTX-I اداري در سهک اول =95/1± 63/16 و غلظت CTX-I اداري درسهک دوم =95/1± 45/26) (001/0=p). نتيجه گيري: به نظر مي رسد بار اسيدي بالاي رژيم غذايي نمي تواند تهديدي براي از دست دادن تراکم استخوان و بروز استئوپروز در سالمندان باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتاحی، س.، و رحمانی، ج.، و کردورکانه، ح. (1397). بررسی ارتباط باراسیدی رژیم غذایی با شاخص های متابولیسم استخوان در سالمندان تهران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(167 ), 58-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468641Vancouver : کپی

فتاحی سمیه، رحمانی جمال، کردورکانه حامد. بررسی ارتباط باراسیدی رژیم غذایی با شاخص های متابولیسم استخوان در سالمندان تهران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January23];25(167 ):58-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468641IEEE : کپی

فتاحی، س.، رحمانی، ج.، کردورکانه، ح.، 1397. بررسی ارتباط باراسیدی رژیم غذایی با شاخص های متابولیسم استخوان در سالمندان تهران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(167 ), pp.58-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468641. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی