برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مولفه ‫ هاي شايستگي رهبري مدارس اثربخش با رويکرد سلامت روان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي مولفه هاي شايستگي رهبري مدارس اثربخش در دوره متوسطه با رويکرد سلامت روان بود. طبق تحقيقات انجام گرفته مفهوم شايستگي در مدارس به عنوان يک سازمان آموزشي با ساير سازمان‫ ها متفاوت است اما تا به حال تحقيقي در راستاي شناسايي مولفه‫ هاي شايستگي رهبري مدارس در دوره هاي مختلف انجام نگرفته است. از آنجائيکه سلامت روان يکي از مولفه هاي شايستگي رهبري بوده اينکه تا چه اندازه از جنبه اثربخشي و کارآيي موجب ارتقاي کمي و کيفي فعاليت‫ هاي آموزشي و تربيتي مدارس مي‫ شود نياز به بررسي اساسي دارد که در اين تحقيق انجام شد. روش کار: روش تحقيق اين پژوهش از نوع آميخته اکتشافي متوالي بود. ابتدا اطلاعات از طريق مصاحبه هاي گروه‫ هاي کانوني جمع آوري و پس از کدگذاري بازو محوري، مولفه ها احصا و در مرحله عاملي تاييدي با مشارکت 178 نفر نمونه که شاغل در پست مديريت مدارس متوسطه شهر اردبيل بودند، بوسيله پرسشنامه 5 درجه اي ليکرت داده ها جمع‫ آوري وسپس با استفاده از نرم افزارهاي SPSS-22 و Amos در سطح معني داري 05/0 و شاخص برازندگي آناليز شدند. يافته ها: طبق يافته هاي اين تحقيق شايستگي‫ هاي رهبري مدارس اثربخش از چهار مولفه (دانش، مهارت، نگرش و سلامت روان) تشکيل شده است، سلامت روان با 6 زير مولفه از لحاظ درجه اهميت با فراواني 16/98 درصد از سوي مصاحبه شوندگان گروه هاي کانوني، اولويت اول را به خود اختصاص داده است و شاخص برازندگي اين مولفه با 308/4 نشانگر مناسب بودن برازش آن مي‫ باشد. نتيجه گيري: فراهم آوردن شرايط و ضوابط قانوني مبني بر جذب نيروي انساني متناسب در مدارس که به عنوان يک سازمان يادگيري-ياددهي است و تلاش براي دسترسي آسان به آن از طريق افزايش حساسيت در جذب نيروي انساني بخصوص در مراحل مصاحبه تخصصي افراد جديد استخدام، بازنگري درنوع استخدام دانشجو معلم درموقع فارغ التحصيلي از طريق تجديد نظر در ماده 46 قانون خدمات کشوري با محوريت و مدنظر قراردادن سلامت روان و عوامل موثر، استخدام اوليه کارمند تحت عنوان مدير و حذف شيوه جذب نيروي اداري بخصوص مديريت از طريق بخشنامه 230 آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمينه و امکانات معيشتي نيروي انساني مدارس با رويکرد تامين سلامت روان، انعطاف‫ پذيري برنامه‫ هاي آموزشي و تفويض اختيار به مديران در امر تصميم گيري در اين زمينه با توجه به تفاوت‫ هاي فردي متعلمان و هدايت اوليا بسوي مشارکت در برنامه ريزي مدارس جهت حمايت مادي و معنوي مديران که موجب افزايش سلامت روان و بالطبع شايستگي‫ هاي رهبري مدارس خواهد بود، از عوامل موثر در ارتقاي سلامت روان نيروي انساني مدارس خواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی