برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1396 , دوره  24 , شماره  164 ; از صفحه 35 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بيان ژن هاي CXCL8، CCL4، CCL3 در نوتروفيل هاي مواجهه يافته با انگل ليشمانيا اينفانتوم در محيط کشت سلولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تنکابن، تنکابن، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعات مختلف نشان مي دهند که نوتروفيل ها در اثر محرک هاي انگلي مي توانند کموکاين هاي مختلف توليد کنند. اين کموکاين ها باعث فراخواني لوکوسيت ها، لنفوسيت هاي T، سلول هاي دندريتيکي، مونوسيت ها، سلول هاي کشنده طبيعي و نوتروفيل ها به محل عفونت مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي بيان ژن هاي CXCL8، CCL4، CCL3 در نوتروفيل هاي مواجهه يافته با انگل ليشمانيا اينفانتوم مي باشد. روش کار: طي اين مطالعه تجربي-آزمايشگاهي از 30 فرد سالم خونگيري شد و نوتروفيل هاي خون محيطي با استفاده از روش هيستوپاک-1077، دکستران و سانتريفيوژ جدا شدند. پس از انجام آزمون تعيين درصد زنده بودن و خلوص، سلول ها شمارش شدند. سپس اين سلول ها با اشکال پروماستيگوت انگل ليشمانيا اينفانتوم که از بخش ايمونولوژي انستيتو پاستور تهيه شده بود، در فاز ايستا مجاور شد و در انکوباتور CO2 به مدت يک ساعت انکوبه شد، نوتروفيل هاي تحريک نشده به عنوان شاهد استفاده شدند. پس از استخراج RNA، RNA توسط مجموعه آنزيمي به cDNA تبديل شد. از cDNA براي انجام Real Time PCR استفاده شد. ژن هاي انتخاب شده، ژن کموکاين هاي CCL3، CCL4، CXCL8 بوده و از β – Actin هم به عنوان ژن رفرانس استفاده شد و سپس توسط روش آماري ANOVA تغيير بيان ژن ها بررسي شد. يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان دادند که بيان ژن CXCL8 در نوتروفيل هاي مواجهه يافته با انگل ليشمانيا دچار افزايش معنا دار نسبت به نوتروفيل هاي شاهد گرديد (001/0 p<). از سويي بيان ژن هاي CCL3 و CCL4 در نوتروفيل هاي مواجهه با انگل ليشمانيا نسبت به نوتروفيل هاي شاهد بيانگر تغيير معنا داري نگرديد. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که مواجهه با انگل ليشمانيا سبب تغييري در بيان mRNA ژن هاي CCL3, CCL4 در ميان نوتروفيل هاي تحريک شده مشاهده نگرديد اما باعث افزايش بيان بالايي از CXCL8 گرديد. بر اين مبنا، اندازه گيري بيان ژن CXCL8 مي تواند به عنوان معياري جهت تشخيص ابتلا به انگل ليشمانيا مطرح باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ناجی، ط.، و همت زاده، ا.، و مولوی، پ.، و نوروزی، س.، و صابری، ب. (1396). بررسی بیان ژن های CXCL8, CCL4, CCL3 در نوتروفیل های مواجهه یافته با انگل لیشمانیا اینفانتوم در محیط کشت سلولی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(164 ), 35-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468635Vancouver : کپی

ناجی طاهره، همت زاده ارسلان، مولوی پوریا، نوروزی ساناز، صابری بهروز. بررسی بیان ژن های CXCL8, CCL4, CCL3 در نوتروفیل های مواجهه یافته با انگل لیشمانیا اینفانتوم در محیط کشت سلولی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2022January18];24(164 ):35-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468635IEEE : کپی

ناجی، ط.، همت زاده، ا.، مولوی، پ.، نوروزی، س.، صابری، ب.، 1396. بررسی بیان ژن های CXCL8, CCL4, CCL3 در نوتروفیل های مواجهه یافته با انگل لیشمانیا اینفانتوم در محیط کشت سلولی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(164 ), pp.35-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468635. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی