3 SID.ir | مقايسه حل مساله اجتماعي و مولفه هاي فراشناختي دانشجويان با نشانگان اختلال هراس اجتماعي و همتايان عادي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه حل مساله اجتماعي و مولفه هاي فراشناختي دانشجويان با نشانگان اختلال هراس اجتماعي و همتايان عادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده طراحي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، تبريز، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در دو دهه گذشته، افزايش چشمگيري در پژوهش هاي باليني با هدف بررسي سازوکارهاي زيرين اختلال هراس اجتماعي روي داده است. پژوهش حاضر نيز با هدف مقايسه ي توان حل مسئله اجتماعي و باورهاي فراشناختي در دانشجويان با نشانگان اختلال هراس اجتماعي و عادي انجام شد. روش کار: تعداد 284 پسر از دانشجويان دانشگاه تبريز به صورت تصادفي انتخاب و علاوه بر پرسشنامه هراس اجتماعي به پرسش نامه هاي توان حل مسئله اجتماعي و باورهاي فراشناختي پاسخ دادند. از اين بين تعداد 70 نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. تحليل داده ها با روش هاي آماري توصيفي و تحليل واريانس چندمتغيره انجام شد. يافته ها: تحليل داده ها نشان داد که بين نمرات دانشجويان با نشانگان اختلال هراس اجتماعي و عادي در توان حل مسئله اجتماعي و باورهاي فراشناختي تفاوت معناداري وجود داشت (01/0p<)، به گونه اي که دانشجويان با نشانگان اختلال هراس اجتماعي از توان حل مسئله اجتماعي کمتر و باورهاي فراشناختي مختل تري برخوردار بودند. نتيجه گيري: توان حل مسئله اجتماعي و باورهاي فراشناختي از عوامل مؤثر در سلامت رواني هستند و مي توان با تغيير فراشناخت هايي که شيوه ناسازگارانه ي تفکرات منفي را زياد مي کنند و يا باعث افزايش باورهاي منفي عمومي مي گردند به بهبود وضعيت سلامت رواني دانشجويان کمک کرد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 26
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی