برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فرايند شناختي و رفتارهاي تغذيه اي ميوه و سبزي در کارکنان پرستاري بر اساس الگوي مراحل تغيير-اردبيل 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تغذيه نامناسب کارکنان را در معرض خطر اضافه وزن يا چاقي قرار مي‫ دهد و نه تنها سلامتي خودشان بلکه ارائه خدمات سلامتي به بيماران را نيز تحت تاثير قرار مي‫ دهد. با توجه به اين که الگوي مراحل تغيير يک مدل جامع شناخته شده در زمينه رعايت رژيم غذايي و مصرف ميوه و سبزيجات است، لذا اين مطالعه با هدف بررسي مراحل تغيير رفتار و فرايندهاي شناختي و رفتاري مرتبط با مصرف ميوه و سبزيجات انجام شد. روش کار: اين پژوهش مقطعي با مشارکت 300 نفر از کارکنان پرستاري-مامايي مراکز آموزشي درماني شهر اردبيل انجام شد که به روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي است که شامل سوالات دموگرافيک، مراحل تغيير رفتار و فرايندهاي تغيير مصرف ميوه و سبزيجات بود. روايي و پايايي پرسشنامه در مطالعات قبلي تاييد شده بود. داده ها با نرم افزار SPSS-19 و با شاخص‫ هاي توصيفي، آزمون همبستگي اسپيرمن، آناليز واريانس يکطرفه و آزمون پُست هاک تحليل شدند. يافته ها: ميانگين سن شرکت کنندگان 05/7± 31 و ميانگين نمايه توده بدني (BMI[1]) 5/3± 7/25 مي‫ باشد. اکثر افراد در مراحل غيرفعال (مراحل پيش تفکر، تفکر، و آمادگي) تغيير رفتار مصرف ميوه و سبزيجات و تنها 7/22 درصد افراد در مراحل فعال (مراحل عمل و نگهداري) بودند. فرايندهاي شناختي و فرايندهاي رفتاري در افراد مرحله نگهداشت به طور معني‫ داري بيش از افراد مرحله تفکر بود. ميانگين نمره فرايندهاي رهايي اجتماعي، بازارزشيابي محيط، خودارزشيابي مجدد، کنترل محرک و شرطي سازي متقابل به طورآشکاري از مراحل غيرفعال به سمت مراحل فعال روند صعودي داشت. نتيجه گيري: يافته ها از اهميت و تاثيرگذاري فرايندهاي تغيير در مصرف ميوه و سبزيجات در بين کارکنان پرستاري و مامايي حکايت داشت. اين فرايندها از جمله رهايي اجتماعي، خودارزشيابي مجدد و شرطي سازي متقابل در راستاي پيشروي افراد در مراحل تغيير رفتار مصرف ميوه و سبزيجات تاثير بيشتري داشتند. پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي‫ هاي آموزشي براي افزايش مصرف ميوه و سبزيجات، فرايندهاي تغيير مدنظر قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نریمانی، س.، و فرمانبر، ر.، و مظفری، ن.، و نعمتی، ع.، و امانی، ف.، و عباسقلیزاده، ن. (1397). بررسی فرایند شناختی و رفتارهای تغذیه ای میوه و سبزی در کارکنان پرستاری بر اساس الگوی مراحل تغییر-اردبیل 1395. سلامت و بهداشت اردبیل, 9(2 (ویژه نامه) ), 182-195. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468625Vancouver : کپی

نریمانی سجاد، فرمانبر ربیع اله، مظفری ناصر، نعمتی علی، امانی فیروز، عباسقلیزاده ناطق. بررسی فرایند شناختی و رفتارهای تغذیه ای میوه و سبزی در کارکنان پرستاری بر اساس الگوی مراحل تغییر-اردبیل 1395. سلامت و بهداشت اردبیل. 1397 [cited 2022January24];9(2 (ویژه نامه) ):182-195. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468625IEEE : کپی

نریمانی، س.، فرمانبر، ر.، مظفری، ن.، نعمتی، ع.، امانی، ف.، عباسقلیزاده، ن.، 1397. بررسی فرایند شناختی و رفتارهای تغذیه ای میوه و سبزی در کارکنان پرستاری بر اساس الگوی مراحل تغییر-اردبیل 1395. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 9(2 (ویژه نامه) ), pp.182-195. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468625. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 222 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی