برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي مولدعفونت ادراري درکودکان شهرکرمانشاه در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عفونت هاي دستگاه ادراري از شايع ترين عفونت هاي باکتريال در کودکان است که به علت عوارض مختلف نيازمند درمان مناسب آنتي بيوتيکي هستند. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در ايزوله هاي مولد عفونت ادراري در کودکان زير 15 سال شهر کرمانشاه بود. روش کار: اين مطالعه توصيفي-مقطعي بر روي 121 نمونه ادرار کشت مثبت کودکان در سال 1394 صورت گرفت. پس از تشخيص هويت سويه ها، آزمون تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي با روش ديسک ديفيوژن انجام گرفت. نتايج به دست آمده با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون Chi Squar مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و سطح 05/0p< معني دارتلقي شد. يافته ها: از مجموع نمونه ها، 84 (69/4%) و 37 (6/30%) مربوط به پسران و دختران بود. بيشترين سن و جنس ابتلا گروه سني زير دو سال و مونث بود. شايع ترين پاتوژن هاي شناسايي شده شامل اشرشياکلي (1/71%)، انتروباکتر (14/9%) و ساير ارگانيسم ها (14%) بود. بدون توجه به نوع پاتوژن، بيشترين مقاومت آنتي بيوتيکي نسبت به آنتي بيوتيک هاي آمپي سيلين (5/92%)، کوتريموکسازول (1/71%)، سفالکسين (6/68%) و کمترين مقاومت آنتي بيوتيکي در سيپروفلوکساسين (2/18%) و نيتروفورانتوئين (8/24%) مشاهده شد. نتيجه گيري: در اين مطالعه، سيپروفلوکساسين و نيتروفورانتوئين موثرترين آنتي بيوتيک هاي موثر بر روي پاتوژن هاي ادراري بودند. اين امر نشانگر ارزشمند بودن آن ها در درمان عفونت هاي ادراري مي باشد. از طرفي افزايش مقاومت به سفالوسپورين ها مي تواند نشانه استفاده نامناسب و بي رويه از آن ها باشد. در نتيجه لازم است توجه بيشتري در امر استفاده مناسب از آنتي بيوتيک ها، شناسايي پاتوژن هاي مولد عفونت هاي ادراري و همچنين انجام مطالعات دوره اي براي شناسايي الگوهاي مقاومت دارويي بشود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی