برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1397 , دوره  25 , شماره  173 ; از صفحه 82 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

اثر 7 هفته تمرين هوازي با شدت متوسط بر ميزان غذاي دريافتي و هورمون تنظيم کننده اشتها «اپلين» در موش هاي صحرايي نر ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پپتيد اپلين، اشتها و ميزان غذاي دريافتي را تنظيم مي کند و به فعاليت ورزشي پاسخ مي دهد. هدف از تحقيق حاضر، تعيين اثر 7 هفته تمرين هوازي بر ميزان غذاي دريافتي و هورمون تنظيم کننده اشتها "اپلين" در موش هاي صحرايي نر ديابتي بود. روش کار: تعداد 21 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار، 4 هفته پس از القاي ديابت نوع دو به سه گروه 7تايي شامل غير ديابتي، ديابتي کنترل و ديابتي تمرين (7 هفته دويدن با شدت متوسط) تقسيم شدند. در طول دوره تمرين، وزن بدن و ميزان غذاي دريافتي و پس از دوره تمرين، گلوکز و اپلين سرم اندازه گيري شد. داده ها با آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آناليز واريانس مکرر يک طرفه تجزيه و تحليل شد. يافته ها: وزن بدن موش هاي گروه ديابتي تمرين نسبت به گروه غير ديابتي و ديابتي کنترل کاهش معني داري داشت (05/0P<). بين ميزان غذاي دريافتي موش هاي سه گروه تفاوت معني داري وجود نداشت (05/0P>). گلوکز سرمي گروه ديابتي کنترل و ديابتي تمرين نسبت به گروه غير ديابتي افزايش معني داري و گلوکز سرمي گروه ديابتي تمرين نسبت به گروه ديابتي کنترل کاهش معني داري داشت (05/0P<). اپلين سرمي گروه ديابتي کنترل و ديابتي تمرين نسبت به گروه غير ديابتي و اپلين سرمي گروه ديابتي تمرين نسبت به ديابتي کنترل افزايش معني داري داشت (05/0P<). نتيجه گيري: تمرين هوازي بدون تغيير ميزان غذاي دريافتي موجب کاهش وزن بدن موش هاي نر ديابتي شد. همچنين، تمرين هوازي مستقل از ميزان غذاي دريافتي، با کاهش گلوکز سرم هورمون تنظيم کننده اشتها "اپلين" را در موش هاي نر ديابتي افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ف. (1397). اثر 7 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر میزان غذای دریافتی و هورمون تنظیم کننده اشتها «اپلین» در موش های صحرایی نر دیابتی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(173 ), 82-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468615Vancouver : کپی

کاظمی فهیمه. اثر 7 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر میزان غذای دریافتی و هورمون تنظیم کننده اشتها «اپلین» در موش های صحرایی نر دیابتی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January25];25(173 ):82-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468615IEEE : کپی

کاظمی، ف.، 1397. اثر 7 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر میزان غذای دریافتی و هورمون تنظیم کننده اشتها «اپلین» در موش های صحرایی نر دیابتی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(173 ), pp.82-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468615. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی