برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير روش پرداخت بر عملکرد پزشکان جراحي عمومي در بيمارستان هاي دولتي، خصوصي و تأمين اجتماعي در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در نظام ارائه خدمات درماني عوامل زيادي وجود دارد که دخالت دولت يا سازمان هاي ارائه دهنده خدمت در آن ها مي تواند منجر به بروز تغييراتي در سطح کمي و کيفي خدمات شود. نظام پرداخت از جمله مهم ترين اين عوامل است. شواهد تجربي نشان مي دهد که انگيزه هاي مالي از مهم ترين عوامل موثر بر رفتار سازماني و فردي در بخش سلامت است. هدف از اين طرح بررسي تأثير روش پرداخت بر عملکرد پزشکان جراحي عمومي در بيمارستان هاي منتخب دولتي، خصوصي و تأمين اجتماعي در تهران بود. روش کار: جامعه مورد مطالعه ي اين پژوهش پزشکان جراحي عمومي بيمارستان هاي دولتي، خصوصي و تأمين اجتماعي تهران بود. جمع آوري داده ها با استفاده از فرم خود ساخته انجام گرفت که براي هر پزشک توسط محقق جمع آوري گرديد. جهت مقايسه ي ميانگين نمره ي عملکرد پزشکان به تفکيک روش پرداخت (تعيين ارتباط بين نمره ي عملکرد با روش پرداخت) از آزمون آناليز واريانس يک طرفه با نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. يافته ها: ميزان جراحي در بيمارستان هاي دولتي، خصوصي و تأمين اجتماعي به ازاي هر پزشک در روز به ترتيب 61/2، 43/0 و 74/6 بود که بيشترين جراحي در بيمارستان تأمين اجتماعي و کمترين مورد در بيمارستان خصوصي انجام شده است. با انجام آزمون آناليز واريانس بين عملکرد و روش پرداخت رابطه آماري معني دار مشاهده نشد (128/0p =). نتيجه گيري: با توجه به دريافت کارانه بعد از طرح تحول انگيزه ارجاع عمل ها به بخش دولتي براي پزشکاني که در هر دو بخش کار مي کنند بيشتر بوده و اين نشان دهنده اينست که کارانه اي که دريافت مي کنند تفاوتي با بخش خصوصي نداشته و از يک طرف نشانه پرداخت مناسب است و از طرف ديگر هزينه هاي بخش دولتي را بالا مي برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی