برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير عوامل اقتصادي بر نرخ باروري در ايران: مطالعه پنل 1392-1345

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، موسسه آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مرور مطالعات انجام شده در زمينه نرخ باروري در ايران نشان مي دهد که نگرش عمومي بر اين است که کاهش باروري در سال هاي اخير ناشي از فشارهاي اقتصادي بوده است. در اين مطالعه سعي شده با استفاده از رويکرد پنل با انجام مطالعه اي در طول زمان و با در نظر گرفتن دوره هاي مختلف در تغييرات جمعيتي، مهم ترين عوامل اقتصادي موثر بر نرخ باروري در ايران مورد بررسي جامع قرار گيرد. روش کار: اين مطالعه توصيفي_تحليلي گذشته نگر است. داده هاي مرکب از نوع مقطعي و سري زماني در بازه زماني 1392-1345 براي کل استان هاي کشور از سالنامه هاي آماري مرکز آمار ايران استخراج شد. نرخ باروري به عنوان متغير وابسته در مقابل شاخص هاي اقتصادي نرخ بيکاري، نرخ اشتغال زنان، هزينه هاي کل سالانه خانوار و سرانه توليد ناخالص داخلي مورد بررسي قرار گرفت. تخمين نهايي با نرم افزارهاي Eviews. 7 و STATA. 12 انجام شد. يافته ها: تاثير نرخ بيکاري، نرخ اشتغال زنان و هزينه هاي کل سالانه يک خانوار بر باروري منفي و تاثير سرانه توليد ناخالص داخلي بر باروري مثبت بود. از بين متغيرها، هزينه هاي کل سالانه يک خانوار کمترين تاثير و اشتغال زنان بيشترين تاثير را داشت. معني داري ضرايب در سطح اطمينان 95% بررسي شد. نتيجه گيري: برخلاف تصور عموم، شاخص هزينه هاي کل سالانه يک خانوار تاثير چشمگيري بر کاهش باروري نداشت حتي در نظر گرفتن سرانه توليد ناخالص داخلي به عنوان نمادي از وضعيت مالي خانوارهاي يک استان هم نشان داد که تاثير شاخص هاي صرفآ اقتصادي در کنار ساير متغيرها، جدي و چشمگير نيست و متغيرهاي ديگري همچون اشتغال زنان يا بيکاري که به نوعي از متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شوند، در بررسي باروري از اهميت بالاتري برخوردار هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی