برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 445 تا صفحه 453 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين رضايت شغلي، بهره‬ وري و فرسودگي شغلي درکارکنان بيمارستان-مطالعه موردي: يکي از بيمارستان‬ هاي ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رضايت شغلي به نوع نگرش فرد به شغل خويش اطلاق ميگردد. از سوي ديگر تنش هاي رواني و فرسودگي شغلي مي توانند بر احساس رضايت شغلي و بهره وري افراد تاثير منفي داشته باشند. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين فرسودگي، بهره وري و رضايت شغلي کارکنان يک بيمارستان طراحي گرديد. روش کار: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي، 100 نفر از کارکنان بيمارستان مورد مطالعه با نمونه گيري طبقه اي و در هر يک از طبقات به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامههاي بهره وري، فرسودگي شغلي ماسلاچ و رضايت شغلي بود. تجزيه و تحليل داده ها با روشهاي توصيفي، رگرسيون، همبستگي و از نرم افزار آماري SPSS-20 استفاده شد. يافته ها: نمره کل ميانگين رضايت شغلي (55/7± 7/52) بود که نشاندهنده سطح بالاي رضايت شغلي در اين جامعه است. نتايج آزمون همبستگي رضايت شغلي با متغير بهره وري و فرسودگي شغلي نشان داد که رضايت شغلي با زيرمقياس هاي توانايي، درک، اعتبار و نمره کل متغير بهره وري ارتباط مستقيم و معنادار دارد (05/0p<). همچنين رضايت شغلي ارتباط معنيدار و مستقيمي با زيرمقياس عملکرد فردي و ارتباط معنيدار و معکوسي با دو زير مقياس خستگي عاطفي و مسخ شخصيت از متغير فرسودگي (شدت) نشان داد (05/0p<). نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن سطح رضايت شغلي کارکنان، پيشنهاد ميشود تمرکز روي عوامل موثر بر افزايش بهره وري و کاهش فرسودگي شغلي کارکنان بيمارستان انجام گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی