3 SID.ir | بررسي وجود لژيونلا و عوامل مرتبط با آن در سيستم ‬ هاي تهويه و خنک‬ کننده واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود لژيونلا و عوامل مرتبط با آن در سيستم ‬ هاي تهويه و خنک‬ کننده واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: لژيونلا يک باکتري گرم منفي سخت رشد است که مسئول بيماري لژيونر بوده که يک فرم شديد از پنوموني است و ميتواند کشنده باشد. اين باکتري ميتواند در سيستم هاي تهويه و خنک کننده هوا رشد کند و باعث اپيدمي شود. با توجه به مقاومت اين باکتري به کلر وساير ضدعفونيکننده ها اين مطالعه با هدف شناسايي و کنترل آن در سيستمهاي تهويه وخنک کننده انجام گرفت. روش کار: مطالعه از نوع مقطعي است که نمونه ها از سيستم هاي تهويه و خنک کننده واحدهاي دانشگاهي علوم پزشکي شهر کرمان برداشت شدند. در مجموع 310 نمونه از مخازن آبي کولرها، سيستم هاي خنک کننده و سيستم هاي تهويه مراکز بيمارستاني، درمانگاهي، دانشجويي، آموزشي، اداري و خوابگاهي جمع آوري شد. نمونه ها به آزمايشگاه انتقال داده شد بعد از تغليظ و شستشو با بافر اسيدي نمونه ها به محيط کشت BCYE و محيط کشت BMPA وMWY تلقيح شد. نمونه ها در شرايط 5/2 درصد CO2 و رطوبت انکوبه شدند و در مدت دو هفته پليتها مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بصورت درصد و ميانگين گزارش شد. مقايسه ها با آزمون مربع کاي و تي تست انجام شد. داده ها با SPSS-20 آناليز شدند. يافته ها: از 310 نمونه مورد بررسي 26/22 درصد آلوده به باکتري لژيونلا بودند که از اين درصد، 9/12 درصد آن مربوط به سيستم هايي بود که از کولر آبي استفاده مي کردند. آلودگي با باکتري لژيونلا در مراکز درماني و در کولرهاي آبي بطور معني داري بالاتر بود. شايعترين نوع باکتري لژيونلا پنوموفيلا بود. نتيجه گيري: آلودگي به اين باکتري در بعضي از سيستم هاي خنک کننده در دانشگاه علوم پزشکي کرمان وجود دارد و لازم است تدابيري براي کنترل آن انديشيده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی