برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 115 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژي انگل‫ هاي روده اي در بين متقاضيان دريافت کارت سلامت شهر اردبيل در سال1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بررسي عفونت هاي انگلي روده اي مي‫ تواند به عنوان شاخصي جهت بررسي سطح بهداشت منطقه مورد بررسي قرار گيرد و نشان دهد که آيا مشکلات بهداشتي منطقه نياز به مداخلات و بهبود شرايط دارد يا درحال حاضر وضعيت بهداشتي منطقه در حد قابل قبول مي‫ باشد. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع انگل‫ هاي روده اي در بين مراجعين به مراکز بهداشتي شهر اردبيل براي دريافت کارت سلامت انجام شد. اين بررسي حدود مداخلات را به ما نشان داد که آياوضعيت بهداشتي موجود حفظ گردد يا نياز به ارتقاء سطح بهداشت با بهسازي يا فرهنگ سازي با آموزش بهداشت فردي وجود دارد. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي بوده، به روش نمونه گيري آسان بر روي 1000 نفر از افراد مراجعه‫ کننده به آزمايشگاه مرکز بهداشت اردبيل جهت دريافت کارت سلامت شهرستان اردبيل انجام گرفت. داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه و نتيجه انجام آزمايشات که با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ميزان ارتباط معنادار بودن و نبودن آيتم هاي پرسشنامه (جنس-سن-شغل-تحصيلات و دوره آموزش بهداشت) با نتايج آزمايشات بررسي شد. يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان شيوع آلودگي 1/3 درصد بود. بين جنسيت و سن افراد با داشتن آلودگي انگلي رابطه مثبت معني داري وجود نداشت. اما بين شغل، تحصيلات افراد و گذراندن دوره آموزش بهداشت عمومي با داشتن آلودگي انگلي رابطه مثبت معني داري وجود داشت. بين افراد داراي انگل بيشترين درصد را مشاغل رستوران (7/38%) و نانوايي (6/22%) و افراد داراي مدرک تحصيلي زير ديپلم (2/74%) به خود اختصاص داده بودند. نتيجه گيري: مطالعه نشان داد که آلودگي انگل‫ هاي روده اي به ويژه تک ياخته هاي بيماريزا شيوع نسبتاً بالايي دارند. جهت پايش و کاهش آلودگي اين افراد مواردي مثل آزمايش مدفوع با روش‫ هاي استاندارد مانند فرمالين-اتر نظارت و اعمال قوانين بهداشتي از سوي بازرسين بهداشت محيط و گذراندن دوره آموزش بهداشت عمومي و رعايت بهداشت فردي پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی