برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و علائم جسماني بيماران مبتلا به آسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز، فارس، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در اين پژوهش به بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) بر اضطراب، افسردگي و علائم جسماني بيماران آسم پرداخته شده است. آسم يکي از بيماري هاي سايکوسوماتيک مي باشد که اضطراب و افسردگي به عنوان عامل آغازگر و يا تشديد کننده ي اين بيماري محسوب مي شود. با توجه به اين موضوع درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي به منظور کاهش اضطراب و افسردگي و به دنبال آن کاهش علائم جسماني اين بيماران به کار گرفته شد. روش کار: طرح پژوهشي از نوع آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه است. براي اين منظور از بيماران زن 50-20 سال مبتلا به آسم خفيف تا متوسط، مراجعه کننده به مراکز درماني شهر اصفهان که بين يک تا سه سال از بيماري آن ها مي گذشت و تحت درمان دارويي بودند، نمونه گيري در دسترس انجام شد و 26 نفر انتخاب شدند. بيماران به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد که شامل پرسش نامه افسردگي بک، پرسش نامه ي اضطراب بک و زير مقياس عملکرد تنفسي از پرسشنامه ي کيفيت زندگي بيماران آسم (AQLQ) (Asthma Quality of Life Questionnaire) بود. گروه آزمايش تحت شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي به مدت 8 جلسه ي گروه درماني 2 ساعته ي هفتگي قرار گرفت و گروه گواه مداخله اي دريافت نکرد. يافته ها: بعد از اتمام مداخلات از هر دو گروه پس-آزمون گرفته شد و نتايج مورد تحليل آماري کوواريانس توسط برنامه ي SPSS 21 قرار گرفت. نتايج به دست آمده بيانگر معنادار بودن آزمون هاي آماري بود (05/0>p). نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد که شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي باعث کاهش اضطراب و افسردگي و علائم جسماني در مرحله پس-آزمون در بيماران مبتلا به آسم شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 283 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی