برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خشونت خانگي و وضعيت رواني وجسمي زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خشونت خانگي، علت اکثر آسيب هاي عمدي در زنان ميانسال است. هدف اين مطالعه، شناسايي ارتباط بين سلامت جسمي و رواني در زنان و تجربه خشونت توسط آنان مي باشد. روش کار: مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي با نمونه گيري به صورت در دسترس بوده و در ميان 501 زن متاهل که به درمانگاه و خانه هاي تحت پوشش مرکز صفادشت مراجعه مي کردند انجام شده است. اطلاعات در طول شش ماه توسط پرسشنامه کيفيت زندگي 36 سوالي (SF-36)، پرسشنامه 12 سوالي سلامت عمومي (GHQ-12) براي بررسي سلامت روان و چک ليستي براي وجود خشونت خانگي جمع آوري شد. سپس داده ها با استفاده از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، جداول و نمودارها، آزمون هاي کاي دو و تي توصيف وتحليل شد. يافته ها: ميانگين سني زنان مورد بررسي 45/0± 8/32 سال بود. شيوع خشونت خانگي نوع فيزيکي 5/58% و روحي رواني 83% به دست آمد. در زنان مورد مطالعه، ميانگين نمره سلامت روان 3/2± 9/18 بدست امد. ميانگين نمره کيفيت زندگي اين زنان در همه ابعاد موردبررسي حداقل 7/1± 4/54% و حداکثر 23/1± 3/69% بود. در بين زناني که مورد خشونت واقع شده بودند 5/9% سابقه بيماري جسمي و 7/8% سابقه بيماري روحي رواني داشتند. اين نسبت ها در گروه زنان بدون خشونت خانگي به ترتيب يک و 3 درصد گزارش شد و از نظر آماري معني دار بدست آمد. کيفيت زندگي زنان بدون سابقه خشونت در همه ابعاد، بالاتر از زنان باسابقه خشونت بود. نتيجه گيري: بين سابقه بيماري رواني و جسمي و کيفيت زندگي زنان با سابقه خشونت خانگي ارتباط ديده شد. زناني که سابقه خشونت خانگي داشتند، از سلامت جسمي و رواني کمتر و کيفيت زندگي پايين تري نسبت به زنان بدون سابقه خشونت خانگي برخوردار بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی