4 SID.ir | ريسک فاکتورهاي فردي و شغلي در شيوع و پيامدهاي ناشي از اختلالات اسکلتي عضلاني در بين کارکنان گروه هاي امدادي شهر قزوين

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ريسک فاکتورهاي فردي و شغلي در شيوع و پيامدهاي ناشي از اختلالات اسکلتي عضلاني در بين کارکنان گروه هاي امدادي شهر قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف اختلالات اسکلتي-عضلاني مرتبط با کار، علت اکثر ناتواني و غيبت هاي ناشي از کار در کشورهاي در حال توسعه مي باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ريسک فاکتورهاي فردي و شغلي بر شيوع و پيامدهاي ناشي از اختلالات اسکلتي عضلاني در بين کارکنان گروه هاي امدادي انجام گرفت. روش کار اين مطالعه ي تحليلي-مقطعي در بين 114 نفر از کارکنان گروه هاي امدادي شهر قزوين در سال 1394انجام گرفت. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه نورديک و ويژگي هاي دموگرافيک بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند. يافته ها 4/68 درصد از کارکنان گروه هاي امدادي اظهار نمودند که در طول يک سال گذشته به علت ناراحتي در يکي از نواحي بدن رنج برده اند. کارکنان با سطح تحصيلات ديپلم نسبت به کارشناسي و افراد داراي استرس نسبت به افراد بدون استرس در تجزيه و تحليل تک متغيره 7/2برابر در معرض ريسک بالاي اختلالات اسکلتي عضلاني قرار داشتند. گروه شغلي هلال احمر نسبت به آتش نشان در تجزيه و تحليل تک متغيره 2/5 برابر و در تجزيه و تحليل چند متغيره 09/13برابر به دليل ناراحتي هاي اسکلتي عضلاني به ترتيب غيبت از کار و مراجعه به پزشک داشتند. نتيجه گيري ريسک فاکتورهايي نظير سن، وزن، ساعات کار، سابقه کار، تحصيلات، نوع شغل و استرس در حين کار مي توانند بر شيوع ناراحتي هاي اسکلتي عضلاني و پيامدهاي اختلالات تاثيرگذار باشند که از بين اين ريسک فاکتورها، تحصيلات، نوع شغل و استرس در حين کار بيش ترين نقش را در بروز ناراحتي هاي اسکلتي-عضلاني کل بدن و شانه درد دارند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی