برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 693 تا صفحه 702 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه برخي ويژگي هاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک شش ترکيب پيوندي زيتون، تحت شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
به منظور مطالعه پاسخ هاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک برخي ترکيب هاي پيوندي زيتون، آزمايش گلداني به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي، با شش ترکيب پيوندي زيتون، در شرايط گلخانه، در محل دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران (کرج) طي 1394-1395 انجام شد. آزمايش اول شامل سه تيمار شاهد (آبياري در حد ظرفيت مزرعه)، تنش آبي (رطوبت خاک در حد نقطه پژمردگي) و بازيابي (آبياري مجدد) با چهار تکرار بوده است، که صفات فيزيولوژيک شامل محتواي نسبي آب، شاخص پايداري غشاء سلولي، وزن خشک برگ و نسبت وزن اشباع به وزن خشک برگ مورد بررسي قرار گرفتند. در آزمايش دوم که شامل دو تيمار شاهد (آبياري در حد ظرفيت مزرعه) و تنش آبي (رطوبت خاک در حد نقطه پژمردگي) بوده است؛ برخي صفات مورفولوژيک شامل تعداد شاخه هاي جانبي، سطح برگ، رشد شاخه اصلي، طول بلندترين ريشه و وزن تر و خشک ريشه اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که پايه هاي مورد مطالعه، بر تمامي صفات مورد بررسي در آزمايش اول اثر معني داري داشته اند. در آزمايش دوم، پايه کرونائيکي، داراي بيشترين سطح برگ، رشد شاخه اصلي، وزن خشک ريشه و طول بلندترين ريشه بوده است؛ در حالي که پايه آربکين، بيشترين تعداد شاخه هاي جانبي را به خود اختصاص داد. در بين ترکيب هاي پيوندي مورد مطالعه، ترکيب پيوندي ’ کرونائيکي بر کنسرواليا‘ عملکرد بهتري از ساير ترکيب هاي پيوندي، در شرايط تنش داشته است و مي تواند مورد توجه بيشتري قرار گيرد. اگرچه و با توجه به گلداني بودن، اين پژوهش نمي تواند نتايج کاربردي قابل ارائه در کشور و مخصوصاً در مناطقي که همراه با تنش خشکي و همچنين سرماي زمستانه شديد است را بيان نمايد؛ بنابراين نياز به پژوهش هاي تکميلي در شرايط مزرعه، با اندازه گيري صفات مرتبط با اين تنش ها مي باشد، تا بتوان در چنين شرايطي راه کار عملي در توصيه عمل پيوند، براي باغ هاي زيتون را ارائه نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 28 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی