مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

فرآيندهاي هيدروژئوشيمي آبخوان کوهدشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي
 
چکیده: 
روش هاي هيدروژئوشيمي به منظور تعيين فرآيندهاي مؤثر بر تغييرات طبيعي سيستم کيفي آبخوان و اثرات آلودگي هيدروکربني بر کيفيت آب هاي زيرزميني دشت کوهدشت به کار گرفته شده است. نمونه هاي آب زيرزميني در چهار دوره ارديبهشت، مرداد و آذر (16 حلقه چاه آب) و بهمن ماه (25 حلقه چاه آب) سال 1393 جهت سنجش هدايت الکتريکي، يون هاي عمده، يون هاي فرعي (يد، آهن، روي، باريم، اکسيژن محلول، اکسيژن خواهي شيميايي (COD) و بيوشيميايي (BOD)، وpH)، و مواد هيدروکربني مورد سنجش قرار گرفته اند. پس از انجام بررسي هاي زمين شناسي و هيدروژئولوژي، مطالعات دقيق هيدروژئوشيمي با تعيين تيپ و رخساره هيدروشيميايي، تهيه و تحليل نقشه هاي هيدروشيمي، تهيه و تفسير نمودارهاي ترکيبي، با تأکيد بر بررسي تحولات شيميايي آب هاي زيرزميني در جهت جريان آب زيرزميني و شناسايي تغييرات ناهنجار کيفي در منطقه آلوده به مواد هيدروکربني انجام شد. نتايج نشان مي دهد که سير تکامل ژئوشيميايي آب زيرزميني در دشت کوهدشت از تيپ بي کربناته کلسيک (منيزيک) با غلظت املاح محلول کم در مناطق تغذيه شمالي آغاز و به تيپ بي کربناته (سولفاته) منيزيک ادامه مي يابد ولي در مناطق تخليه جنوب غربي دشت (منطقه آلوده به مواد هيدروکربني) به طور ناگهاني تيپ آب زيرزميني کلروره – سديک و غلظت املاح محلول زياد مي شود. وجود محيط احيايي با غلظت هاي BOD و COD و غلظت هاي کم اکسيژن محلول و نيترات، غلظت زياد املاح محلول، کلرايد، سديم، و باريم از مشخصه هاي اصلي هيدروشيمي آب زيرزميني آلوده با شورابه نفتي در جنوب غرب منطقه مي باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 16
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی