برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 475 تا صفحه 491 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير سه روش خشک کردن بر ويژگي هاي بيوفيزيکي و بيوشيميايي کشمش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی/دپارتمان به زراعی انگور، پژوهشکد? انگور و کشمش، دانشگاه ملایر
 
چکیده: 
کشمش مهم ترين فرآورده ي انگور در ايران است که در فرآيند خشک شدن حبه ها به دست مي آيد. با توجه به توليد بالاي انگور در کشور بهينه سازي روش هاي تهيه ي کشمش به منظور افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني ضروري است. در اين بررسي تأثير سه روش تهيه ي کشمش شامل سايه خشک، آفتاب خشک و تيزابي (کربنات پتاسيم+ اتيل اولئات) بر ويژگي هاي بيوفيزيکي و بيوشيميايي کشمش حاصل از انگور بيدانه ي سفيد شامل عملکرد کشمش، سرعت خشک شدن، وزن خشک، وزن پوشال و همچنين ظرفيت پاداکسندگي يا آنتي اکسيداني (با روش هاي DPPH وFRAP )، فلاونوئيدکل، فنل کل، پروتئين کل، قندهاي محلول (فروکتوز، گلوکز، ساکارز، رافينوز)، اسيدهاي آلي (آسکوربيک، ماليک، تارتاريک) و برخي عنصرهاي غذايي در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار در هر تيمار در پژوهشکده ي انگور و کشمش دانشگاه ملاير انجام شد. در شهريورماه سال 1394 ميوه ها بر پايه ي شاخص درجه ي بريکس 22 برداشت و ضمن تيمار روي بارگاه هاي طبقه اي توري تا رسيدن به رطوبت 15درصد قرار داده شدند. بنا بر نتايج اختلاف معني داري (01/0p≤ ) بين ويژگي هاي بيوفيزيکي و بيوشيميايي هر سه روش خشک کردن مشاهده شد. بيشترين زمان خشک کردن مربوط به روش سايه خشک و کمترين زمان مربوط به روش تيزابي بود. همچنين بيشترين و کمترين سرعت تبديل انگور به کشمش به ترتيب متعلق به روش هاي خشک کردن تيزابي و سايه-خشک بود. عملکرد کشمش توليدي در روش تيزابي بيشترين و در روش آفتاب خشک کمترين بود. محتواي فنل کل، فلاونوئيدکل و ظرفيت پاداکسندگي تعيين شده با دو روش DPPH و FRAP در کشمش تيزابي در مقايسه با کشمش هاي آفتاب خشک و سايه خشک به طور معني داري (01/0p≤ ) بيشتر بود. همچنين در روش تيزابي غلظت بالاتر قندهاي محلول فروکتوز، گلوکز، ساکارز، رافينوز و اسيدهاي آلي (به استثناء اسيد آسکوربيک) در مقايسه با ديگر روش ها مشاهده شد. بنابراين روش تيزابي به دليل تبديل انگور به کشمش در بازه ي زماني کمتر ميزان اکسيد شدن ترکيب هاي فنلي و فلاونوئيدي در مقايسه با روش هاي آفتابي و سايه خشک کمتر بوده و همچنين افزون بر ارزش تغذيه اي بالاتر ظرفيت پاداکسندگي بالاتري نيز داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ر.، و میرزایی، ف. (1397). تأثیر سه روش خشک کردن بر ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 49(2 ), 475-491. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468403Vancouver : کپی

کریمی روح اله، میرزایی فرزاد. تأثیر سه روش خشک کردن بر ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1397 [cited 2022January25];49(2 ):475-491. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468403IEEE : کپی

کریمی، ر.، میرزایی، ف.، 1397. تأثیر سه روش خشک کردن بر ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 49(2 ), pp.475-491. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468403. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 867 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی