برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 465 تا صفحه 475 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تنش شوري بر رشد، فعاليت آنزيم هاي پاداکسنده، پراکسيداسيون ليپيدي و کارايي نظام نوريII در خيار پيوندي روي پايه هاي کدو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
شوري به عنوان يک تنش غيرزيستي مهم در کاهش رشد و توليد گياهان، در نظر گرفته مي شود. شناسايي سازوکار هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي که در مقاومت به تنش شوري دخالت دارند، مي تواند براي انتخاب پايه هاي متحمل به شوري سودمند باشد. براي اين هدف آزمايشي به منظور بررسي تأثير پايه (سه پايه ي کدو شينتوزا، کبالت و روت پاور) و تنش شوري (شاهد 0، 40، 60 و 80 ميلي مولار NaCl) روي رشد، عملکرد، سطح برگ، فعاليت آنزيم هاي پاداکسنده (آنتي اکسيدان)، مقدار مالون دي آلدئيد (MDA) و فراسنجه (پارامتر)هاي نورساختي (فتوسنتزي) در برگ خيار (رقم خسيب)، 35 روز پس از تنش انجام شد. فراسنجه هاي رشدي در هر سه تيمار شوري به طور معني داري در گياهان پيوندي نسبت به گياهان غير پيوندي بالاتر بود. عملکرد در گياهان پيوندي 21-14 درصد بيشتر از گياهان غيرپيوندي بود. فعاليت آنزيم هاي کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسيداز (APX)، پلي فنل اکسيداز (PPO) و پراکسيداز (POD) در نتيجه تنش شوري افزايش يافت، اما اين افزايش در گياهان پيوندي 2-1/0 برابر گياهان غيرپيوندي بود. در هر سه تيمار شوري، کاهش ميزان هدايت روزنه اي در گياهان پيوندي در مقايسه با گياهان غيرپيوندي به طور معني داري کمتر بود، افزون بر اين پراکسيداسيون ليپيدي در گياهان پيوندي 12-7 درصد کمتر از گياهان غيرپيوندي بود. بيشترين بازده ي کوانتومي نظام نوري (فتوسيستم) (Fv/Fm) II در برگ هاي خيار تفاوت معني داري بين گياهان پيوندي و غيرپيوندي نشان داد و اين مقدار در گياهان پيوندي 6-3 درصد بيشتر از گياهان غيرپيوندي بود. اين نتايج اشاره به اين دارد که افزايش فعاليت آنزيم هاي پاداکسنده، نسبت Fv/Fm و هدايت روزنه اي در گياهان پيوندي، مرتبط با تحمل بيشتر آن ها به تنش شوري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مددخواه، ا.، و بلندنظر، ص.، و اوستان، ش. (1397). تأثیر تنش شوری بر رشد, فعالیت آنزیم های پاداکسنده, پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه های کدو. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 49(2 ), 465-475. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468400Vancouver : کپی

مددخواه اسمعیل، بلندنظر صاحبعلی، اوستان شاهین. تأثیر تنش شوری بر رشد, فعالیت آنزیم های پاداکسنده, پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه های کدو. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1397 [cited 2022January23];49(2 ):465-475. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468400IEEE : کپی

مددخواه، ا.، بلندنظر، ص.، اوستان، ش.، 1397. تأثیر تنش شوری بر رشد, فعالیت آنزیم های پاداکسنده, پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه های کدو. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 49(2 ), pp.465-475. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468400. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی