برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 407 تا صفحه 415 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير قارچ مايکوريزا بر عملکرد دانه، ميزان روغن دانه و کارآيي مصرف آب گياه دارويي گاوزبان (Borago officinails L. ) تحت شرايط تنش آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران
 
چکیده: 
خشکي يکي از عامل هاي اثرگذار بر گياهان دارويي است و از سويي، قارچ قارچريشه (ميکوريز) نقش مؤثري در بهبود عملکرد گياهان رويارو با تنش خشکي دارد، لذا به همين منظور، آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، در منطقه ي بويراحمد، در سه تکرار و در سال هاي 1394 و 1395 اجرا شد. عامل هاي آزمايش شامل سطوح آبياري (عامل اصلي) در پنج سطح شامل آبياري پس از 30، 60، 90، 120 و 150 ميلي متر تبخير آب از تشتک تبخير کلاس A و قارچ قارچريشه (عامل فرعي) در سطوح بدون کاربرد قارچ، کاربرد گونه ي Glomus mosseaeو کاربرد گونه ي Glomus intraradices لحاظ شد. نتايج تجزيه ي واريانس نشان داد، اثر متقابل قارچ قارچريشه و تنش آب بر عملکرد دانه، عملکرد زيست توده (بيوماس)، وزن هزاردانه، درصد روغن و کارايي مصرف آب در سطح 1 درصد معني دار بود. در تيمار W30GM، بيشترين عملکرد دانه (5/276 کيلوگرم در هکتار) و در تيمار W150NG، کمترين مقدار عملکرد دانه (69 کيلوگرم در هکتار) به دست آمد. در تيمار W30GM، بيشترين عملکرد زيست توده (5389 کيلوگرم در هکتار) و در تيمار I150NG، کمترين مقدار عملکرد زيست توده (1517 کيلوگرم در هکتار) به دست آمد. در تيمار W90NGبيشترين درصد روغن دانه (38/29 درصد) و در تيمار W150NG، کمترين مقدار اين صفت (97/14 درصد) به دست آمد. در تيمار W90GM، بيشترين کارايي مصرف آب دانه (02460/0 کيلوگرم بر مترمکعب) و در تيمار W120NG، کمترين مقدار اين صفت (01185/0 کيلوگرم بر مترمکعب) به دست آمد. اين نتايج نشان مي دهد، در شرايط تنش آبي، کاربرد قارچ قارچريشه مي تواند، در تعديل تنش کمبود آب و افزايش عملکرد دانه، عملکرد زيست توده، وزن هزاردانه، درصد روغن و کارايي مصرف آب گاوزبان نسبت به گياهان شاهد مؤثر واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ع.، و جهان بین، ش.، و صالحی، ا.، و فرجی، ه. (1397). تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد دانه, میزان روغن دانه و کارآیی مصرف آب گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinails L. ) تحت شرایط تنش آبی. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 49(2 ), 407-415. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468384Vancouver : کپی

رحیمی علی، جهان بین شاهرخ، صالحی امین، فرجی هوشنگ. تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد دانه, میزان روغن دانه و کارآیی مصرف آب گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinails L. ) تحت شرایط تنش آبی. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1397 [cited 2022January26];49(2 ):407-415. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468384IEEE : کپی

رحیمی، ع.، جهان بین، ش.، صالحی، ا.، فرجی، ه.، 1397. تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد دانه, میزان روغن دانه و کارآیی مصرف آب گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinails L. ) تحت شرایط تنش آبی. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 49(2 ), pp.407-415. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468384. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی