برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 72 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير کود حيواني و گياهي بر باکتري هاي غالب محيط کشت هاي دافني Daphnia pulex و پاروپاي Apocyclops dengizicus

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 
بطورکلي به منظور افزايش راندمان توليد غذاي زنده، مطالعه روابط ميان زئوپلانکتون ها و باکتري ها اهميت ويژه ايي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي باکتري هاي غالب در محيط کشت Daphnia pulex (آنتن منشعبان) و Apocyclops dengizicus (پاروپايان) تغذيه شده با کود (گوسفندي + مرغي به نسبت 1: 1 وزني)، سبزيجات (شنبليله + آويشن + مرزه به نسبت 1: 1: 1 وزني) و جلبک Oscillatoria africanum، تاثير نوع محيط کشت بر تراکم سخت پوستان پرورش يافته و شاخص هاي کيفي آب انجام شد. نتايج نشان داد جيره هاي مختلف غذايي تاثير معني داري بر تراکم D. pulex و A. dengizicus، جمعيت باکتريايي، BOD و COD محيط کشت داشته اند. باکتري هاي غالب در محيط کشت D. pulex حاوي کود و سبزيجات متعلق به جنس Acinetobacter و در محيط کشت داراي O. africanum جنس Aeromonas غالب بود. همچنين در محيط کشتA. dengizicus تغذيه شده با کود، سبزيجات و O. africanum به ترتيب Neisseria، Enterobacteria و Alcaligenes جنس هاي غالب بودند. بيشترين جمعيت ميکروبي در محيط کشت D. pulex تغذيه شده با کود (cell/ml104×11) و در محيط کشت A. dengizicus تغذيه شده با O. africanum(cell/ml103×12) سنجش شد. همچنين بيشترين ميزان تراکم D. pulex (289± 11/9) و A. dengizicus(188± 19/2) در محيط کشت تغذيه شده با جلبک O. africanum و کمترين ميزان آن در محيط کشت تغذيه شده با کود (به ترتيب1/1 ± 15 و 4/1± 30) بدست آمد. بيشترين BOD و COD در محيط کشت D. pulex و A. dengizicus حاوي سبزيجات (به ترتيب 101 و 298 ميلي گرم در ليتر) سنجش شد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد همبستگي معني داري بين تراکم D. pulex با جمعيت باکترايي وجود نداشته، اما بين جمعيت باکترايي با تراکم A. dengizicusهمبستگي معني داري وجود داشته است. همچنين بين تراکم D. pulex و A. dengizicus، با BOD و COD همبستگي معني داري ديده شد. به طور کلي مي توان بيان کرد براي رسيدن به بالاترين ميزان تراکم D. pulexو A. dengizicus محيط کشت حاوي جلبک O. africanum کارايي بالاتري دارد. همچنين گونه زئوپلانکتون پرورشي و جيره غذايي استفاده شده طي دوره پرورش بر نوع باکتري ها و تراکم جمعيتي آنها تاثير گذار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی