برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 135 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

بهبود جذب عناصر غذايي، شاخص هاي رشد و عملکرد دو توده ي خيار بومي آذربايجان شرقي از طريق پايه هاي پيوندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير پيوند خيار روي پايه هاي تجاري کدو آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي شامل هشت تيمار با سه تکرار به صورت مزرعه اي در ايستگاه تحقيقاتي دانشکده ي کشاورزي دانشگاه تبريز در سال 1394 انجام شد. دو توده خيار بومي آذربايجان شرقي ( به ترتيب باسمنج و گوني) و يک رقم تجاري (ماهان) روي دو پايه ي تجاري کدو (به ترتيب شينتوزا و روت پاور) پيوند شدند. تيمارهاي آزمايش شامل ترکيب هاي پيوندي باسمنج/ شينتوزا، باسمنج/ روت پاور، گوني/ شينتوزا، گوني/ روت پاور و ماهان/ روت پاور و خيارهاي بدون پيوندي باسمنج، گوني و ماهان بودند. گياهان با استفاده از روش نيمانيم تک لپه اي پيوند شدند. نتايج نشان داد، پايه ها تأثير معني دار مثبتي روي شاخص هاي رويشي شامل سطح برگ، شاخص سبزينه ( کلروفيل)، طول ساقه، وزن خشک اندام هاي هوايي، شمار ميوه و عملکرد ميوه در تک بوته داشتند. بيشترين غلظت نيتروژن برگ در ترکيب پيوندي ماهان/ روت پاور و کمترين آن در خيار باسمنج مشاهده شد. بيشترين غلظت پتاسيم و فسفر اندام هاي هوايي در ترکيب پيوندي ماهان/ روت پاور و کمترين غلظت پتاسيم و فسفر اندام هاي هوايي در خيار باسمنج مشاهده شد. بيشترين غلظت نيترات برگ در خيار باسمنج و کمترين در ترکيب پيوندي ماهان/ روت پاور ديده شد. بيشترين غلظت ساکارز برگ و قند کل برگ در ترکيب پيوندي ماهان/ روت پاور مشاهده شد. در ترکيب هاي پيوندي تأثير پايه ها روي غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم اندام هاي هوايي و شاخص هاي عملکرد در بيشتر صفات همسان بود. پايه-هاي شينتوزا و روت پاور به دليل افزايش غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم اندام هاي هوايي موجب بهبود عملکرد و شاخص-هاي رشد شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 28 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی